DEN NORSKE KIRKE
menighet
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

søndag 28 juli
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
søndag 4 august
Herefoss kirke
søndag 11 august
Birkenes kirke
søndag 18 august
Grasham
Herefoss kirke
søndag 25 august
Birkenes kirke
Fjermedalen
søndag 1 september
Herefoss kirke
søndag 8 september
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
onsdag 11 september

Tro i tårnet

Noen ganger i løpet av semesteret dukker Tro i tårnet opp som et tilbud til barna under gudstjenester som ikke er familiegudstjenester.
Når prekendelen begynner, kan de barna som vil, bli med opp i tårnrommet bak orgelet. Der blir det lek, sang, konkurranser og bibelfortelling, under ledelse av Tore Thomassen. På slutten av gudstjenesten kommer barna ned igjen i kirkerommet, og kanskje de har noe å vise fram til de voksne?
Birkenes menighet ønsker at folk i alle aldre skal kjenne seg hjemme i gudstjenesten, og vil gjerne legge til rette for at hele familien kan samles. Med TRO I TÅRNET kan mor og far konsentrere seg om prekenen, og ungene kan ha det gøy i tårnrommet.

Følg med på facebook–sida til Birkenes menighet for å holde deg oppdatert om når det er Tro i tårnet.

 

 

 

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: