DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

søndag 19 september
Herefoss kyrkje
Birkenes kirke
tirsdag 21 september
onsdag 22 september
søndag 26 september
Birkenes kirke
Birkenes kirke
tirsdag 28 september
onsdag 29 september

Ansatte

Kirkekontoret: Tlf: 37 28 15 50. E-post: kirken@birkenes.kommune.no


Helene Horverak
Kirkeverge 
helene.horverak@birkenes.kommune.no 
Telefon: 37281550   
Janne D. Heia
Daglig leder for menighetene 
janne.dreessen.heia@birkenes.kommune.no 
Telefon: 37281550   
Torill Farstad Dahl
Sokneprest, Birkenes 
torill.farstad.dahl@birkenes.kommune.no 
Telefon: 41452845   
Frode Eikrem
Sokneprest, Herefoss og Vegusdal 
frode.eikrem@birkenes.kommune.no 
Telefon: 37281550   
Karen-Ingrid Witter
Organist 
karen.ingrid.witter@birkenes.kommune.no 
Telefon: 95448401   
Sondre Storstadmo
Menighetsmusiker 
Sondre.Storstadmo@birkenes.kommune.no 
Telefon: 93680675   
Janna Risdal Ånesland
Menighetspedagog, Birkenes 
janna.risdal.anesland@birkenes.kommune.no 
Telefon: 93896710   
Liv Torunn Kildefelt
Ungdomsleder 
liv.torunn.kildefelt@birkenes.kommune.no 
Telefon: 92460299   
Harald Mo Birkenes
Kirketjener, Birkenes 
hamobirk@online.no 
Telefon: 48158950   
Oddvin Uldal
Kirketjener, Herefoss 
od-uldal@online.no 
Telefon: 46665411   
Per Helge Aas
Kirketjener, Vegusdal 
perhelge77@gmail.com 
Telefon: 91631166   
Gunn Kristine Rødli
Klokker, Herefoss 
gunnbloom@hotmail.com 
Telefon: 48186932   
Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: