Den Norske Kirke
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

søndag 18 april
Herefoss kyrkje
Birkenes kirke
onsdag 21 april
søndag 25 april
Birkenes kirke
Vegusdal Kyrkje
mandag 26 april
Birkenes kirke
torsdag 29 april
Engesland bedehus
lørdag 1 mai
Kommunehuset kantine
søndag 2 mai
Birkenes kirke
13:00 Dåp
Birkenes kirke
Herefoss kyrkje
onsdag 5 mai

Kalender

Vis følgende kategorier:

Barnetilbud
Dåp
Familiegudstjeneste
Gudstjeneste
Konfirmasjonsgudstjeneste

April


18Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste uten nattverd i Herefoss kyrkje

18Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste uten nattverd i Birkenes kirke
Friluftsgudstjeneste på kirkestedet.

21Onsdag
10:00 - 12:00
Småbarnssang, Vår 2021
Småbarnssang for 0-6 åringer. Ta med niste.

25Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste uten nattverd i Birkenes kirke
Temagudstjeneste med konfirmantene

25Søndag
19:00 - 20:00
Gudstjeneste uten nattverd i Vegusdal Kyrkje
Menighetenes årsmøte etter gudstjenesten.

26Mandag
18:00 - 19:00
Gudstjeneste uten nattverd i Birkenes kirke
St. Georgdsdag. Speiderne deltar.

29Torsdag
19:00 - 20:00
Gudstjeneste uten nattverd i Engesland bedehus

Mai


01Lørdag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste uten nattverd i Kommunehuset kantine

02Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste uten nattverd i Birkenes kirke

02Søndag
13:00 - 14:00
Dåp i Birkenes kirke

02Søndag
17:00 - 18:00
Gudstjeneste uten nattverd i Herefoss kyrkje

05Onsdag
10:00 - 12:00
Småbarnssang, Vår 2021
Småbarnssang for 0-6 åringer. Ta med niste.

09Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Birkenes kirke
Familiegudstjeneste. Tårnagenter.

13Torsdag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste uten nattverd i Ute i Birkenes
Friluftsgudstjeneste i samarbeid med historielaget.

17Mandag
10:30 - 11:30
Gudstjeneste uten nattverd i Herefoss kyrkje

17Mandag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste uten nattverd i Birkenes kirke

17Mandag
12:00 - 13:00
Gudstjeneste uten nattverd i Vegusdal Kyrkje

23Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste uten nattverd i Birkenes kirke

23Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste uten nattverd i Vegusdal Kyrkje

23Søndag
13:00 - 14:00
Dåp i Birkenes kirke
Dåpsgudstjeneste

24Mandag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste uten nattverd i Herefoss kyrkje
Årsmøte etter gudstjenesten.

29Lørdag
11:00 - 12:00
Konfirmasjonsgudstjeneste i Birkenes kirke

30Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste uten nattverd i Birkenes kirke

Juni


13Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste uten nattverd i Vegusdal Kyrkje
Sommersøndag

13Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste uten nattverd i Birkenes kirke
Misjonssøndag. Sprell levende gudstjeneste

13Søndag
13:00 - 14:00
Dåp i Birkenes kirke

20Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste uten nattverd i Birkenes kirke

20Søndag
17:00 - 18:00
Gudstjeneste uten nattverd i Herefoss kyrkje
Friluftsgudstjeneste. Sommersøndag. Tema: VANN.

27Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste uten nattverd i Birkenes kirke

27Søndag
13:00 - 14:00
Dåp i Birkenes kirke

Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: