DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal

Ledige stillinger

Organist/Menighetsmusiker 60%

 

Menighetene i Birkenes ønsker seg en ny, allsidig medarbeider, dette er kanskje noe for deg?


Vi søker etter noen med bred musikalsk interesse til å spille piano/orgel på gudstjenester og vielser, i tillegg til arbeid med kor, konserter, forsangere, band m.m.

Kommunesenteret Birkeland ligger ca. 3 mil nordøst for Kristiansand. Birkenes er en kommune med ca. 5300 innbyggere. Det er stor frivillig innsats både i menighetsarbeid og annet organisasjonsliv i bygdene. 

Ca. 3/4 av jobben vil foregå i Birkenes menighet, med kontorplass på kirkekontoret på Birkeland. Resten av tida vil menighetene på Herefoss og i Vegusdal nyte godt av ditt spill og din kompetanse. Fellesrådet har allerede en organist som har ca. 3/4 av jobben sin i Herefoss og Vegusdal, med resterende tjenester i Birkenes.

Mer om arbeidsoppgavene og jobben, kan du lese i stillingsbeskrivelsen her.

Vi ønsker en person som:
Er musikalsk faglig dyktig og har relevant utdannelse.
Er motivert for å være med å bygge og videreutvikle menighetene i Birkenes.
Stimulerer andre til deltakelse og har gode samarbeidsevner, både i forhold til ansatte og frivillige.
Rekrutterer, involverer, leder og inspirerer frivillige medarbeidere.
Har god evne til å kommunisere med barn, ungdom og voksne.
Har gode lederferdigheter.
Kan jobbe selvstendig, ryddig og strukturert.
Er en allsidig og trygg musiker som behersker ulike musikalske uttrykk og instrumenter.
Behersker norsk muntlig og skriftlig godt.
Personlig egnethet vil bli vektlagt. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse. 

Vi tilbyr:
En variert og spennende jobb med utviklingsmuligheter.
Et fellesskap med engasjerte ansatte og frivillige.
Fleksibel arbeidstid.
Lønn og arbeidstid i henhold til avtaleverket for kirkelig sektor.
Kollektiv pensjonsordning (KLP).

 Den som tilsettes må:
Være medlem i Den norske kirke. Jobbe etter de vedtak og regler som gjelder.
Levere tilfredsstillende politiattest.
Jobbe i helger og på kveldstid.
Disponere bil og ha førerkort kl. B.
Prøvespilling vil være en del av ansettelsesprosessen.

Stillingen er ledig fra 1.september.

Henvendelse til kirkekontoret tlf.37 28 15 50, kirkeverge Helene Horverak eller daglig leder for menighetene Janne Dreessen Heia.

Søknad sendes Birkenes kirkelige fellesråd på e-post kirken@birkenes.kommune.no innen 29.august
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: