Meny
Gravplasser
Gravminne og gravstell
Når noen dør
Søkemulighet for gravlagte
Kirkebygg
Arbeid ved kirkene
Utleiereglement
Kirkelige handlinger
Dåp
Dåp forespørsel
Konfirmasjon
Vielse
Gravferd
Medlemskap
Velg din menighet
Birkenes
Herefoss
Vegusdal
Kalender
16 Desember
18:00 Konsert i Birkenes Kirke
18 Desember
17:30 Birkeland Barnekor
21 Desember
09:30 Skolegudstjeneste i Herefoss Kyrkje
24 Desember
12:00 Gudstjeneste, Birkenes sykehjem
14:00 Gudstjeneste i Herefoss Kyrkje
14:00 Gudstjeneste i Birkenes Kirke
16:00 Gudstjeneste i Birkenes Kirke
16:00 Gudstjeneste i Vegusdal Kyrkje
25 Desember
12:00 Gudstjeneste i Birkenes Kirke
26 Desember
11:00 Gudstjeneste, Vegusdal kapell
31 Desember
16:00 Gudstjeneste, Herefoss kyrkje
18:00 Gudstjeneste, Birkenes kirke

  Utskriftsvennlig side

Ungdomsleder i Birkenes menighet
20–50% fast stilling


Velkommen til et inspirerende fellesskap i Birkenes menighet!
Kanskje er du den rette til å bli en del av kirkestaben hos oss?

Birkenes menighet, ligger midt på Sørlandet 38 kilometer nordøst for Kristiansand, og har litt mer enn 3000 medlemmer.
I overkant av 800 av medlemmene er barn og ungdom 0–18 år, og en stor andel pleier å delta når menigheten inviterer til forskjellige treff og aktiviteter. Foreldre og andre frivillige er gode til å hjelpe til. Samarbeid med frivillige i ulike organisasjoner er også en del av arbeidet.
Menigheten har vedtatt en trosopplæringsplan, og ønsker å satse videre i trosopplæringsarbeidet. Som ungdomsleder vil du være viktig i dette arbeidet, sammen med frivillige og andre ansatte.

Arbeidsoppgaver:
Oppfølging av trosopplæringsplanen for ungdom 13–18 år, i samarbeid med menighetspedagog og trosopplæringsutvalg. Konfirmantarbeid, med en viktig oppgave å knytte konfirmantene inn mot kristne tilbud til ungdom i bygda, samt ansvar for breddearrangement som for eksempel konfirmantreunion. Lederutvikling av ungdommene inn i praktiske oppgaver og konkrete arrangement/gudstjenester, i samarbeid med frivillige og kirkelig ansatte. Andakter/undervisning. Rusfritt 16.maiarrangement.

Kvalifikasjoner:
– Erfaring med ungdomsarbeid.
– Gjerne kompetanse innen musikk og/eller idrett.
– Relevant utdanning vektlegges.

Personlige egenskaper:
– Trives sammen med ungdom.
– Jobbe målrettet og strukturert.
– Formidlingsevne.
– Samarbeidsevne, selvstendighet og lederegenskaper.

Vi tilbyr:
– En variert og spennende jobb med utviklingsmuligheter.
– Et fellesskap med engasjerte ansatte og frivillige.
– Fleksibel arbeidstid.
– Lønn og arbeidstid i henhold til avtaleverket for kirkelig sektor.
– Kollektiv pensjonsordning (KLP).

Den som tilsettes må:
– Være medlem i Den norske kirke, og identifisere seg med Den norske kirkes trosgrunnlag.
– Jobbe etter de vedtak og regler som gjelder.
– Levere tilfredsstillende politiattest.
– Kunne jobbe noe i helger og på kveldstid.

Samlivsform kan bli etterspurt.
Henvendelse til kirkekontoret tlf.37 28 15 50, kirkeverge Helene Horverak eller daglig leder for menighetene Janne D. Heia.

Søknad sendes Birkenes kirkelige fellesråd på e–post heho@birkenes.kommune.no innen 14.oktober. Husk å oppgi i søknaden hvor stor stillingsstørrelse du ønsker, og hva som er minimum stillingsstørrelse for at jobben er aktuell for deg.

 

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Besøksadresse:
Birkenes kirkekontor
Nordåsveien 2
4795 Birkeland
Tlf: 37281550 

Åpningstider
Mandag-fredag
Kl.10.00-15.00

Post- og fakturaadresser: 
Birkenes kyrkjelege fellesråd (bygg og kirkegård)
Postadresse: Postboks 115, 4795 Birkeland
eller e-post kirken@birkenes.kommune.no
 
Fakturaadresse: Fakturamottak, Postboks 1003, 4794 Lillesand
eller e-post Fakturamottak.Birkenes@struktur1.no

Birkenes, Herefoss og Vegusdal sokn (menighetsarbeid)
Post/fakturaadresse: Nordåsveien 2, 4760 Birkeland
eller e-post kirken@birkenes.kommune.no

Facebooksider:

Birkenes menighet, Den norske kirke
Herefoss kirke

Vegusdal menighet pleier informere om gudstjenester m.m. i facebookgruppa "Engesland og Vegusdal".

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

 

Copyright © 2015 Kirken i Birkenes, Herefoss og Vegusdal. Powered by KWeb fra kirkedata.no