DEN NORSKE KIRKE
menighet
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

søndag 28 juli
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
søndag 4 august
Herefoss kirke
søndag 11 august
Birkenes kirke
søndag 18 august
Grasham
Herefoss kirke
søndag 25 august
Birkenes kirke
Fjermedalen
søndag 1 september
Herefoss kirke
søndag 8 september
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
onsdag 11 september

Engleslipp


Når et barn blir døpt i menigheten, blir en liten engel hengt opp på en av salmetavlene i kirka. Der henger den for å minne menigheten om alle døpte det siste året.
I januar inviteres alle som ble døpt det forrige året til Engleslipp for å få med sin engel hjem under en Småbarnsgudstjeneste.
Invitasjon til Engleslipp sendes til alle døpte det siste året, men gudstjenesten er åpen for alle som vil komme!

For mer info, ta kontakt med Janna på 93896710.

 

 

Janna Risdal Ånesland
Menighetspedagog – Birkenes menighet DNK
+47 938 96 710 | jaan@birkenes.kommune.no | www.birkenes.kirken.no
Facebook: Birkenes menighet | Instagram: @birkenesmenighet

 

 

 

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: