DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

onsdag 12 oktober
søndag 16 oktober
Birkenes kirke
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
Herefoss kirke
onsdag 19 oktober
søndag 23 oktober
Birkenes kirke
onsdag 26 oktober
onsdag 2 november
søndag 6 november
Herefoss kirke

Dåp

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager.

Vanligvis døpes barn i gudstjenestene, barnet ønskes da velkommen i fellesskapet. I koronatida døpes oftest barn i egne gudstjenester pga. smittevernhensyn. I forkant av dåpen, vil en prest kontakte dåpsfamilien og avtale dåpssamtale for forberedelse av dåpen.

Når du vil avtale dåp, kan du melde dette inn her.
Du vil da kunne velge mellom aktuelle gudstjenester for dåp.
Er det andre ønsker eller du har spørsmål vedrørende dåp, kan du kontakte kirkekontoret på tlf. 37 28 15 50 eller e–post kirken@birkenes.kommune.no.

Mer om dåp, seremoni, faddere m.m. finner du på Den norske kirkes hjemmesider.
Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: