Meny
Gravplasser
Gravminne og gravstell
Når noen dør
Søkemulighet for gravlagte
Kirkebygg
Arbeid ved kirkene
Utleiereglement
Kirkelige handlinger
Dåp
Dåp forespørsel
Konfirmasjon
Vielse
Gravferd
Medlemskap
Velg din menighet
Birkenes
Herefoss
Vegusdal
Kalender
31 Januar
11:00 Gudstjeneste i Birkenes Kirke
07 Februar
11:00 Gudstjeneste, Birkenes kirke
11:00 Gudstjeneste, Vegusdal Kyrkje
14 Februar
11:00 Gudstjeneste, Herefoss kyrkje
11:00 Gudstjeneste, Birkenes kirke
13:00 Gudstjeneste, Birkenes kirke
17 Februar
19:00 Gudstjeneste, Birkenes kirke
19 Februar
20:30 Ungdomsgudstjeneste, Engesland bedehus
21 Februar
11:00 Gudstjeneste, Herefoss kyrkje
28 Februar
11:00 Gudstjeneste, Birkenes kirke
07 Mars
11:00 Gudstjeneste, Birkenes kirke
11:00 Gudstjeneste, Vegusdal Kyrkje

 

Januar i kirkene

De ansatte i Birkenes kirke vil drøfte på stabsmøte tirsdag 19.januar hvilken aktivitet som vil skje fremover, etter at regjeringen kom med ny pressemelding 18.januar, om begrensninger på grunn av koronasituasjonen.

Pressemeldingen inneholdt blant annet dette:
- Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. (Nytt)
- For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs.
- Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser. (Nytt)
- Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
- Tiltakene varer så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen.

Etter regjeringens pressekonferanse om innstramminger på grunn av koronapandemien, har Kirkerådet kommet med dette som de nye reglene for kirken fra 4. januar:
• Forbud mot flere enn 50 deltakere i begravelse, og ti deltakere på andre arrangement.
• Anbefaling om at planlagte gudstjenester, samlinger og faste aktiviteter for alle aldersgrupper holdes digitalt eller avlyses til og med 18. januar.
• Unntaksvis kan små enkeltsamlinger eller seremonier med inntil ti deltakere gjennomføres når man lokalt vurderer at det er nødvendig (for eksempel dåp, vigsel, diakonale tiltak/sjelesorg, innspilling av digital gudstjeneste o.l.).
• Selv om det ikke innføres strengere regler om utendørs arrangementer nå, anbefaler kirkens ledelse å unngå dette de neste to ukene for å bidra til færre sosiale møtepunkt.Les mer »
Dåp - kan vårt barn døpes nå?

Ja, dere er alltid velkomne til å bære deres barn til dåp!

Men i forbindelse med koronaepidemien er vi i en spesiell situasjon. Vi har begrensninger på hvor mange som kan være til stede i et rom samtidig, og legger derfor dåp i egne gudstjenester kl.13 en del søndager når vi har gudstjeneste kl.11. Dette vil sannsynligvis gjelde frem til sommeren.

Du kan ringe kirkekontoret og forhøre deg om mulige datoer.Les mer »
Dapsbilde.jpg
 
 

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Besøksadresse:
Birkenes kirkekontor
Nordåsveien 2
4760 Birkeland
Tlf: 37281550 

Åpningstider (september-mai):
Mandag-Tirsdag
Torsdag-Fredag
Kl.10.00-15.00

Post- og fakturaadresser: 
Birkenes kyrkjelege fellesråd (bygg og kirkegård)
Postadresse: Postboks 115, 4795 Birkeland
eller e-post kirken@birkenes.kommune.no
 
Fakturaadresse: Fakturamottak, Postboks 1003, 4794 Lillesand
eller e-post Fakturamottak.Birkenes@struktur1.no

Birkenes, Herefoss og Vegusdal sokn (menighetsarbeid)
Post/fakturaadresse: Nordåsveien 2, 4760 Birkeland
eller e-post kirken@birkenes.kommune.no

Facebooksider:

Birkenes menighet, Den norske kirke
Herefoss kirke
Vegusdal menighet pleier informere om gudstjenester m.m. i facebookgruppa "Engesland og Vegusdal".

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

 

Copyright © 2015 Kirken i Birkenes, Herefoss og Vegusdal. Powered by KWeb fra kirkedata.no