Bildeplakat kunstlotteri
Ring 913 17 954 og kjøp lodd!

Bli med i trekningen av 17 lokale kunstverk.
Inntektene går til menighetens barne- og ungdomsarbeid.
100,- pr. lodd.
Logo.
Tårnagenthelg i Birkenes for alle som går i 3.klasse!
Les merLes mer
Logo 1 kirkevalget 2023

I Herefoss menighet er det èn liste til høstens menighetsrådsvalg:

1. Oddvin Uldal, f. 1961.
2. Kim Reimann Rasmussen, f. 1981.
3. Signe Turid Follerås, f. 1970.
4. Annika Ragnarsdottir, f. 2004.
5. Siv Landaas, f. 1958.
6. Elsie Lovise Holm, f. 1984.
7. Solveig Moseidjord, f. 1985.
8. Kristine Dorow, f. 1981.
9. Cecilie Jordal, f. 1981.

Frist for supplerende nominasjon og andre lister er gått ut. Når det er èn liste, foregår valget som et flertallsvalg: De kandidatene som får flest stemmer, velges.

Til Herefoss menighetsråd skal til velges 6 faste medlemmer og 4 varamedlemmer.

Periode for forhåndsstemming: 10. august - 8. september (digitalt til 6. september).

Valgdag: Mandag 11. september.

Logo 1 kirkevalget 2023
I Vegusdal menighet er det èn liste til høstens soknerådsvalg:

1. Olav Ditlef Tveit, f. 1952.
2. Wiebke Reinken, f. 1975.
3. Peder Gordon Jensen, f. 2003.
4. Evy Damgård Dovland, f. 1960.
5. Per Helge Aas, f. 1977.
6. Kari Mette Retterholt, f. 1966.
7. Kjellfrid Tveit, f. 1953.

Frist for supplerende nominasjon og andre lister er gått ut. Når det er èn liste, foregår valget som et flertallsvalg: De kandidatene som får flest stemmer, velges.

Til Vegusdal sokneråd skal til velges 4 faste medlemmer og 3 varamedlemmer.

Periode for forhåndsstemming: 10. august - 8. september (digitalt til 6. september).

Valgdag: Mandag 11. september.
Logo 1 kirkevalget 2023

 

I Birkenes menighet er det èn liste til høstens menighetsrådsvalg:

1. Sven Erik Forfang, f. 1954.
2. Anne Kari Birkeland, f. 1959.
3. Tore Thomassen, f. 1955.
4. Reidun Nesvik Birkeland, f. 1954.
5. Eilin Ask Dugstad, f. 1972.
6. Roald Rokseth, f. 1950.
7. Inger Helen Nørstebø, f. 1982.
8. Karoline Aas-Mehren, f. 1979.
9. Ottar Michael Michaelsen, f. 1971.
10. Mariane Sønju Hagestad, f. 1944.

Frist for supplerende nominasjon og andre lister er gått ut. Når det er èn liste, foregår valget som et flertallsvalg: De kandidatene som får flest stemmer, velges.

Til Birkenes menighetsråd skal til velges 6 faste medlemmer og 4 varamedlemmer.

Periode for forhåndsstemming: 10. august - 8. september (digitalt til 6. september).

Valgdag: Mandag 11. september.

Diakoniplan for Birkenes menighet, framside

Den norske kirkes visjon for diakonitjenesten er: 
Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.

Diakoniplanen beskriver hvordan menigheten jobber med å nå visjonen.

Les merLes mer
Logo 1 kirkevalget 2023

Kirkevalget er mandag 11. september.

Det blir i år mulighet for å forhåndsstemme digitalt fra 10. august.

Ved valg til bispedømmeråd, som også utgjør størstedelen av Kirkemøtet (kirkas "storting"), er det nå 4 lister klare.

Les merLes mer

Birkenes kirkelige fellesråd utarbeider hvert år en årsmelding som forteller litt om fellesrådets arbeid, de ansatte, kirkebyggene og kirkegårdene, for eksempel hvilke vedlikeholdsarbeid som er utført siste år og hvor mange gravlegginger det har vært. Årsmeldingen inneholder også orientering om regnskap og den økonomiske situasjonen.

Årsmeldingen er offentlig tilgjengelig, og kan fås i papirform på kirkekontoret, eller lastes ned digitalt på sida du kommer til på "les mer".

Ønskes det statistikk om dåp, vielse og gudstjenester, eller informasjon om det øvrige menighetsarbeidet, finnes dette i den enkelte menighets årsmelding.

Les merLes mer
Birkenes Menighets misjonsprosjekt for 2022/23 er til støtte for et stort familieprosjekt i Peru, gjennomført av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).
Les merLes mer