DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

fredag 2 juni
lørdag 3 juni
Vegusdal Kyrkje
søndag 4 juni
Birkeland bedehus
tirsdag 6 juni
onsdag 7 juni
søndag 11 juni
Birkenes kirke
fredag 16 juni
søndag 18 juni
Herefoss kirke
søndag 25 juni
Birkenes kirke
Vegusdal Kyrkje
søndag 9 juli
Birkenes kirke
Herefoss kirke

Konfirmasjon

Om konfirmasjonstiden:

Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig.

I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre.

Alle 8.klassinger som er medlemmer (eller har minst en forelder som er medlem) i Den norske kirke, får brosjyre fra menigheten i posten i løpet av juni. Ta kontakt om dere ønsker brosjyre, men ikke har fått den.

Det å konfirmere seg er for øvrig åpent for alle som ønsker det, men man må være døpt i et kristent trossamfunn. Er konfirmanten ikke døpt som barn, må han/hun døpes en gang før konfirmasjonsgudstjenesten. I denne gudstjenesten avsluttes konfirmasjonstiden med en forbønnshandling for den enkelte konfirmant.

Konfirmasjonsdatoer våren 2023:

Birkenes: Lørdagene 20. mai og 27. mai (som regel de to siste lørdagene i mai).
Herefoss: Lørdag 13. mai (alltid andre helga i mai).
Vegusdal: Lørdag 3. juni (alltid første helg i juni).

Konfirmasjonsdatoer våren 2024:

Birkenes: Lørdagene 25. mai og 1. juni.
Herefoss: Lørdag 11. mai.
Vegusdal: Lørdag 1. juni.

Konfirmasjonsdatoer våren 2025: h

Birkenes: Lørdagene 24. mai og 31. mai.
Herefoss: Lørdag 10. mai.
Vegusdal: Lørdag

Påmelding:

Påmelding gjøres gjennom påmeldingsskjema som ligger på "Min kirkeside". Det åpnes når invitasjonen for kommende år er sendt ut...

Du får først tilsendt en engangskode på sms. Velg så "mine konfirmasjoner" og "registrer ny konfirmant". 
Navn, fødselsdato, mobil (både konfirmantens og foreldrenes!) samt epost er viktig.

Det er også kjempefint om du laster opp et bilde av deg selv, så vi kan bli litt "kjent" før vi treffes!

I skjemaet velger man også ønsket konfirmasjonstidspunkt.

Pass på å skrive i kommentarfeltet dersom det er ting konfirmantansvarlige bør vite om konfirmanten i forhold til å ta i vare behovene best mulig
Vi vet ikke mer enn det du forteller oss gjennom dette skjemaet.
Alle opplysninger behandles konfidensielt.

Konfirmantavgift:

Konfirmantavgiften er på 1200 kr, (inkluderer leir, mat hver samling, bibel og konf.logg)
og betales til kontonr. 2880.07.07023. Betalingen merkes *konfirmantens navn*.

Konfirmantledere:

Ansvarlige for konfirmantundervisningen 2022–2023 er Torill Farstad Dahl (hovedansvarlig Birkenes),
Frode Eikrem (hovedansvarlig Herefoss/Vegusdal), og Liv Torunn Kildefelt (ungdomsleder).

Tilrettelagt konfirmanttid:

Når kirken tilbyr konfirmantundervisning er det viktig at undervisningstilbudet skal favne alle. Derfor tilbyr kirken på forskjellig vis tilrettelegging i forhold til konfirmanttiden. Tilretteleggingen kan skje på forskjellige måter alt etter den enkeltes behov og situasjon.

Alle har rett til å følge konfirmantundervisningen i sin lokale menighet. Samtidig ønsker menighetene i Lillesand, birkenes og Grimstad å tilby et tilrettelagt opplegg sammen i en smågruppe. Her er fokus læring gjennom sansene. Opplegget heter: Se, smak og kjenn. Det har vært brukt over hele landet i forhold til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Dette er et opplegg som tar hensyn til den enkelte utrustning og vektlegger en god helhetlig opplevelse av konfirmanttiden. Påmelding til dette kan skje ved å kontakte en av de ansvarlige. Ring gjerne for nærmere informasjon. Se kontaktliste nederst.

I tillegg til lokal prest/kateket/diakon har Agder og Telemark bispedømme en spesialprest som jobber med inkluderende kirkeliv. Det er også mulighet å ta kontakt med han for videre hjelp og veiledning.

Kontaktliste tilrettelagt konfirmanttid:

Frode Eikrem, sokneprest i Herefoss og Vegusdal menigheter, tlf. 93676239, e–post: frode.eikrem@birkenes.kommune.no
Trygve N. Bergland, diakon i menighetene i Grimstad, tlf. 97760569, e–post: diakon@grimstad.kirken.no
Steinar Floberg, prost i Vest–Nedenes prosti, tlf. 98870148, e–post: steinar.floberg@lillesand.kommune.no
Rune Rasmussen, spesialprest for inkluderende kirkeliv, tlf. 48997100, e–post: rr687@kirken.no


Lenker


Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: