Meny
Gravplasser
Gravminne og gravstell
Når noen dør
Søkemulighet for gravlagte
Kirkebygg
Arbeid ved kirkene
Utleiereglement
Kirkelige handlinger
Dåp
Dåp forespørsel
Konfirmasjon
Vielse
Gravferd
Medlemskap
Velg din menighet
Birkenes
Herefoss
Vegusdal
Kalender
09 August
11:00 Gudstjeneste i Herefoss Kyrkje
19:00 Gudstjeneste i Vegusdal Kyrkje
16 August
11:00 Gudstjeneste i Birkenes Kirke
20 August
11:00 Institusjonsandakt, Birkenes Sykehjem
22 August
11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste i Herefoss Kyrkje
23 August
11:00 Gudstjeneste, Vegusdal Kyrkje
30 August
11:00 Familiegudstjeneste i Birkenes Kirke
06 September
11:00 Gudstjeneste, Herefoss kyrkje
13 September
11:00 Gudstjeneste, Birkenes kirke
18 September
20:30 Ungdomsgudstjeneste, Engesland bedehus
19 September
13:00 Konfirmasjonsgudstjeneste, Birkenes kirke
20 September
11:00 Gudstjeneste, Birkenes kirke

  Utskriftsvennlig side

Jeg er fester for ei grav, hva betyr det?
Festeren har ansvar og er kontaktperson for de gravene en fester. Gravferdsloven §14–19 omhandler det å være fester. Konkret er det festeren som:
– Må passe på at gravminne og plantefelt er innenfor regelverket, og at gravminnet ikke er til fare for noen. Det er viktig at gravminnet er sikret, slik at det ikke kan for eksempel ramle over et barn som måtte finne på å klatre på det (dette skjer heldigvis sjelden, men èn gang er èn gang for mye).
– Får tilsendt regning for gravfeste. En grav som tas i bruk første gang er frigrav i 20 år. Deretter må det betales festeavgift for den. Dersom en vil feste en grav ved siden av, må det betales festeavgift fra den festes. Det betyr at dersom en fester både graven som er brukt og en grav ved siden av, vil det etter hvert komme faktura for feste av to graver. I Birkenes kommune er festeavgiften per 2020 kr.1650 per grav for 10 år.
– Kontaktes av gravplassmyndigheten (Kirkelig fellesråd v/Kirkevergen) dersom det er noe. Det kan være for eksempel at gravminnet holder på å velte, at det skal gjøres arbeid i nærheten av grava, at det er ønske om å verne gravminnet eller annet.

Bare èn person kan være fester for ei grav. Men andre pårørende kan registreres i gravplassregisteret på kirkekontoret. Da vil den/de for eksempel vil kunne kontaktes hvis fester dør. Det kan også registreres ulike personer som fester, som fakturamottaker og som ansvarlig for eventuell stellavtale.

De lokale gravplassvedtektene § 3: Feste av grav
Når kistegrav tas i bruk, er det anledning til å feste en grav ved siden av og etter søknad til kirkelig fellesråd for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da et gravsted. 
Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes grav ved siden av. 
Når festetiden er ute, kan gravstedet festes for nye 10 år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging, kan feste ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra kirkelig fellesråd. Er festet ikke blitt fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til kirkegården. 

Gravminne
Festeren velger om det skal settes gravminne på ei grav, og velger i så fall utformingen av dette. Gravferdsforskriften §20–26 beskriver hvordan gravminnet må utformes når det gjelder størrelse, tekst og symbolbruk. Her står det blant annet:
– Tekst, fotografi, dekor og symbolbruk på gravminne skal være sømmelig, og det navn som settes på skal være identisk med navnet på den som er gravlagt.
– Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at navn på person påføres gravminne på en eksisterende grav et annet sted enn der vedkommende er gravlagt. Navnet må da fjernes fra det opprinnelige gravminnet.
– Gravminne skal ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,2 m³ og vekten ikke overstiger 300 kg.
– Stående gravminne i stein skal festes til fundament i stein med to 15 cm lange og 12 mm tykke rustfrie bolter. Fundament skal ha en form og en størrelse som sikrer at gravminnet står stabilt og skal i bunnen ha en anleggsflate som er dobbelt så bred som gravminnets tykkelse. Fundamentet kan være opptil 10 cm lengre enn gravminnets bredde. Gravminne som er mer enn 60 cm høyt skal ha en fundamentdybde som utgjør minst 20 % av gravminnets høyde over bakken. Fundament skal ikke være synlig over bakken.
– Kirkelig fellesråd skal godkjenne gravminne og fundament før det settes opp på gravplassen.

Når en bestiller gravminne fra gravminneleverandører, skal de sørge for at gravminnet er innenfor gjeldende regelverk. Hvis en har spesielle ønsker, kan det være lurt å sjekke med kirkelig fellesråd (kirkevergen) at det en ønsker tillates på gravplassen, før gravminnet produseres.

Fester eier gravminnet. Men når festet sies opp, er det ofte kirketjener som fjerner dette. Brukte gravminner settes samlet et sted i tilknytning til kirkegården en periode. Dersom noen ønsker å gjenbruke et av disse gravminnene, ta kontakt med kirketjener, så hjelper han med hva dere kan gjøre videre. Å gjenbruke et gravminne er mer miljøvennlig enn å kjøpe nytt, og det blir adskillig rimelige også (ca. halve prisen). 

Gravminnet plasseres på graven når den tas i bruk. Når to graver er festet sammen, skal gravminnet stå på den ene av disse, ikke i midten. 

Gravminner og bedkanter kan over tid flytte noe på seg.
Gravplassmyndigheten kan på forespørsel fra fester, påta seg oppretting av gravminne og bedkant.

Alle forespørsler om gravstell og oppretting av gravminne skal rettes til gravplassmyndigheten ved kirketjener eller kirkeverge. Du kan sende en epost eller ringe (kontaktinformasjon her).
Priser:
Oppretting av gravminne og bedkant  kr 800,00
Oppretting av gravminne                  kr 600,00
Prisene oppgitt er per sommeren 2020.

Plantefelt og gravstellsavtale

De lokale kirkegårdsvedtektene §5 regulerer størrelse på plantefelt foran gravminnet: 
- Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre fram enn 60 cm, målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet.

Det er altså ikke anledning til å plante tuja eller andre busker i plantefeltet eller ved siden av gravminnet. Slike beplantninger vil kunne bli fjernet uten varsel. Dersom det legges ned bedkanter, må det være maksimalt 60cm fra gravminnets bakkant til bedkantens framkant.

Plantefelt er ikke påkrevd å ha. En kan velge å la det vokse gress helt inntil gravminnet, eller en kan legge ned ei steinplate foran det. I varme/tørre perioder vannes som regel plenen på gravplassen. Dette gjelder ikke kirkegårdene i Vegusdal sokn, ettersom der ikke er mulig å knytte kirkegården til offentlig vanntilførsel, og det ikke er egna vannkilder lett tilgjengelig i nærheten. Plantene som er i plantefeltet, tåler sjelden like mye tørke som gress. Dersom det er krevende å stadig gå på gravplassen og vanne, kan en grave ned en selvvanningskasse i plantefeltet. Slike selges ofte på hagesentre, gjennom de som leverer gravminner, eller de kan kjøpes gjennom kirkelig fellesråd.
Priser for selvvanningskasse gjennom kirkelig fellesråd:
- Bare selvvanningskassa: 500kr (da setter du den selv ned).
- Ferdig nedsatt selvvanningskasse: 1200kr. Da blir også gravminne og bedkanter rettet opp dersom det er behov for det. En sørger selv for planter, vanning og tilsyn med plantefeltet.

Gravstellsavtale som kan inngås med kirkelig fellesråd:
Ved etablering av gravstell vil det bli satt ned selvvanningskasse, tilført ny jord, heving og oppretting av gravminne og bedkanter etter behov.
• Vårplanting med påskeliljer eller stemor.
• Sommerplanting med egnede planter som Sanvitalia eller Isbegonia.
• Høststell med lyng og/eller pyntegrønt.
Vanning og luking er en del av avtalen.

Priser:
Etablering av stell (engangskostnad)              kr 1 200,00 
Blomster/jord/luking og vanning (årlig kostnad) kr 1 600,00 
Prisene oppgitt er per sommeren 2020.
Prisen for blomster, jord, vanning og luking vil stige 100kr/år de kommende 2 årene, ellers vil det måtte forventes økning ut fra konsumprisindeksen med avrunding til nærmeste 10-kr.

 

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Besøksadresse:
Birkenes kirkekontor
Nordåsveien 2
4760 Birkeland
Tlf: 37281550 

Åpningstider (juni-august):
Mandag-Tirsdag-Torsdag
Kl.10.00-14.00

Post- og fakturaadresser: 
Birkenes kyrkjelege fellesråd (bygg og kirkegård)
Postadresse: Postboks 115, 4795 Birkeland
eller e-post kirken@birkenes.kommune.no
 
Fakturaadresse: Fakturamottak, Postboks 1003, 4794 Lillesand
eller e-post Fakturamottak.Birkenes@struktur1.no

Birkenes, Herefoss og Vegusdal sokn (menighetsarbeid)
Post/fakturaadresse: Nordåsveien 2, 4760 Birkeland
eller e-post kirken@birkenes.kommune.no

Facebooksider:

Birkenes menighet, Den norske kirke
Herefoss kirke
Vegusdal menighet pleier informere om gudstjenester m.m. i facebookgruppa "Engesland og Vegusdal".

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

 

Copyright © 2015 Kirken i Birkenes, Herefoss og Vegusdal. Powered by KWeb fra kirkedata.no