DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

søndag 8 august
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
lørdag 14 august
Birkenes kirke
Birkenes kirke
Birkenes kirke
søndag 15 august
Herefoss kyrkje
Birkenes kirke
søndag 22 august
Birkenes kirke
søndag 29 august
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
søndag 5 september
Herefoss kyrkje
Birkenes kirke

Konfirmasjon

Konfirmasjonsgudstjenester kullet 2020/2021:
Birkenes
                Lørdag 14.august

         
      Kl 11:00       Ida Sofie Solli, Ingeborg Ånesland, Ingvild Solås Moldal, Malin Raen, Lars Terje Håbesland,
                                   Jenny Stie, Nora Rugsland og Vilde Høigilt

                Kl 12:30       Teodor Håbesland Holm, Camilla Hauene Svaland, Emil Nygård, Gunnar Torres Eikeland,
                                    Henriette Nomeland, Herman Suvatne, Jonas Hamre Heia og Remi Schipper Hauge

                Kl 14:00      Jonas Hauge, Nora Fauske Heia, Benjamin Wisløff Ohrvik, Bjørn Mihn Myhre,
                                  Terje Fossmark Kylland, Thea Sundtjønn, Tomine Stomnås og Vilde Borghaug Nyhaven

 

              Søndag 15.august

              Kl 13:30         Adrian Ramse Johansen, Bartosz Wiraszka Kolakowski, Erik Rugsland, Kaja Aamlid Bjelland,
                                   Karoline Sofie Hagen Sundfør, Kristian Birkeland og Mathias Aamlid Trondsen

                  
Herefoss: Søndag 15.august.
              Kl 11:00    Andrea Beisland

Vegusdal: Lørdag 11.september.

På grunn av koronarestriksjoner regnes det med at gudstjenestene kun vil være for inviterte.

 

KONFIRMANT  2022

Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre. Ta en titt på denne filmen for å få vite litt mer.

Alle 8.klassinger som er medlemmer (eller har minst en forelder som er medlem) i Den norske kirke, får denne brosjyren fra menigheten i posten i løpet av juni. Det å konfirmere seg er for øvrig åpent for alle som ønsker det, men man må være døpt i et kristent trossamfunn. Er konfirmanten ikke døpt som barn, må han/hun døpes en gang før konfirmasjonsgudstjenesten. I denne gudstjenesten avsluttes konfirmasjonstiden med en forbønnshandling for den enkelte konfirmant. 
Vet du om noen som ikke har fått invitasjon men som ønsker å bli konfirmant- be de ta kontakt, så ordner vi det!

 

PÅMELDING:

I Birkenes, Herefoss og Vegusdal er det påmelding til konfirmasjon her på nettsiden. 

Påmelding gjøres gjennom påmeldingsskjema som ligger på min kirkeside, trykk her...

Du får først tilsendt en engangskode på sms. Velg så "mine konfirmasjoner" og "registrer ny konfirmant". 
Navn, fødselsdato, mobil (både konfirmantens og foreldrenes!) samt epost er viktig

Det er også kjempefint om du laster opp et bilde av deg selv, så vi kan bli litt "kjent" før vi treffes! (Så lager vi navne/bildelister til intern bruk.)

I skjemaet velger man også ønsket konfirmasjonstidspunkt. 


Pass på å skrive i kommentarfeltet dersom det er ting konfirmantansvarlige bør vite om konfirmanten i forhold til å ta i vare behovene best mulig. Vi vet ikke mer enn det du forteller oss gjennom dette skjemaet.
Alle opplysninger behandles konfidensielt.


Frist for påmelding er 1.september

Konfirmantavgiften er på 1200 kr, (inkluderer leir, mat hver samling, bibel og konf.logg)
og betales til kontonr. 2880.07.07023.

Betalingen merkes konfirmantens navn.

Ansvarlige for konfirmantundervisningen 2021-2022 er Torill Farstad Dahl (hovedansvarlig Birkenes), Frode Eikrem (hovedansvarlig Herefoss/Vegusdal),og Liv Torunn Kildefelt (ungdomsleder). Kontaktinformasjon finner du her, hvis du har spørsmål.

Mer generell informasjon om konfirmasjon finner du på Den norske kirkes hjemmesider.

Det blir Konfirmanttur til Havglimt 17.-19.september!
Mer informasjon kommer. 

 

 

 Noen har kanskje behov for ekstra tilrettelegging, les mer om dette her:

Informasjon om tilrettelagt konfirmantundervisning i

Vest-Nedenes prosti (Lillesand, Birkenes og Grimstad)

– konfirmantåret 2021-2022

Når kirken tilbyr konfirmantundervisning er vi opptatt av at undervisningstilbudet skal favne alle. Derfor tilbyr kirken på forskjellig vis tilrettelegging i forhold til konfirmanttiden. Tilretteleggingen kan skje på forskjellige måter alt etter den enkeltes behov og situasjon.

 

Tilrettelegging av konfirmanttiden

Alle har rett til å følge konfirmantundervisningen i sin lokale menighet. Samtidig ønsker vi å tilby et tilrettelagt opplegg i en smågruppe for Lillesand, Birkenes og Grimstad sammen.

 

Konfirmasjon i en smågruppe

I år tilbyr kirken en tilrettelagt smågruppe der fokus er læring gjennom sansene. Opplegget heter: Se, smak og kjenn og har vært brukt over hele landet i forhold til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Dette er et opplegg som tar hensyn til den enkelte utrustning og vektlegger en god helhetlig opplevelse av konfirmanttiden. Påmelding til dette kan skje ved å kontakte en av de undertegnede. Ring gjerne for nærmere informasjon.

 

Tilrettelegging i ordinær konfirmantundervisning
Hvis en kommer frem til at det er mest tjenlig å delta i den ordinære konfirmantunder-visningen er alle velkommen til dette. Også da trenger vi en dialog med den enkelte foresatte for å kartlegge behovet for tilrettelegging, slik at konfirmanttiden blir så god som overhodet mulig. Det er også fult mulig å være med i den tilrettelagte gruppen, samtidig som man deltar i hele eller deler av den lokale menighetens tilbud. Kirken er først og fremst opptatt av å gi den enkelte en god opplevelse og en god læringssituasjon. Ta også gjerne kontakt for en samtale om hva som passer for deres konfirmant.

 

Kontakt videre informasjon
I tillegg til lokal prest/kateket/diakon har Agder og Telemark bispedømme en spesialprest som jobber med inkluderende kirkeliv. Det er også mulighet å ta kontakt med han for videre hjelp og veiledning

 

For menighetene i Vest Nedenes prosti:

 

Steinar Floberg
Prost i Vest-Nedenes
Tlf:
988 70 148

E-post: steinar.floberg@lillesand.kommune.no 
Frode Eikrem
Sokneprest Herefoss og Vegusdal menighet
Tlf.: 37 28 15 50 / 936 76 239
E-post: frode.eikrem@birkenes.kommune.no
 
Trygve N. Bergland
Diakon for menighetene i Grimstad
Tlf.: 37 09 01 25 /
977 60 569
E-post: diakon@grimstad.kirken.no
 
 
Rune Rasmussen       Spesialprest inkluderende kirkeliv
Tlf: 489 97 100
E-post:
rr687@kirken.no
 Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: