DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

søndag 25 februar
Birkeland Bedehus
onsdag 28 februar
fredag 1 mars
Engesland bedehus
lørdag 2 mars
søndag 3 mars
Birkenes kirke
Vegusdal Kyrkje
onsdag 6 mars
søndag 10 mars
Herefoss kirke
onsdag 13 mars
søndag 17 mars
Birkenes kirke
Vegusdal Kyrkje
onsdag 20 mars

Konfirmasjon

Velkommen som konfirmant!

Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig. I konfirmanttiden får du mulighet til å utforske ulike spørsmål sammen med andre ungdommer.


Alle som ønsker å konfirmeres i Den Norske Kirke, må melde seg på som konfirmant.

Frist for påmelding er 1.september!  Link til påmeldingsskjema er nederst på denne siden. ..

Slik gjør du på "min kirkeside":
Du får først tilsendt en engangskode på sms. Velg så "mine konfirmasjoner" og "registrer ny konfirmant". 

Navn, fødselsnummer, mobil (både konfirmantens og foreldrenes!) og dåpsdato er viktig.

Det er også kjempefint om du laster opp et bilde av deg selv, så vi kan bli litt "kjent" før vi treffes!

I skjemaet velger man også ønsket konfirmasjonstidspunkt.

Pass på å skrive i kommentarfeltet dersom det er ting konfirmantansvarlige bør vite om konfirmanten i forhold til å ta i vare behovene best mulig
Vi vet ikke mer enn det du forteller oss gjennomdette skjemaet. 
Alle opplysninger behandles konfidensielt.

Det er også mulighet for tilrettelagt konfirmasjonstid, les om det nederst på denne siden. 

Konfirmantavgift:

Konfirmantavgiften er på 1200 kr, (inkluderer leir, mat hver samling, "konfusion", bibel og bok)
og betales til kontonr. 2880.07.07023. Betalingen merkes *konfirmantens navn*.

Viktige datoer:

Oppstart: 6. sept kl 13:30 (Bedehuset)
Foreldremøte: 6.sept kl. 18:00 (Birkenes Kirke)

LEIR : 15. – 17. sept (Havglimt)

Presentasjonsgudstjeneste: 22.okt  kl.11:00 (Birkenes Kirke)

Presentasjonsgudstjeneste Herefoss: 3.sept

Konfirmantledere:

Ansvarlige for konfirmantundervisningen 2023–2024 er Torill Farstad Dahl (hovedansvarlig Birkenes),
Frode Eikrem (hovedansvarlig Herefoss/Vegusdal), og Liv Torunn Kildefelt (ungdomsleder).

 

Av deg som konfirmant, forventer vi:

  • at du møter opp på samlingene
  • at du viser respekt for både ledere og medkonfirmanter
  • at du har det gøy, spiser god mat, stiller spørsmål, får noen nye venner og har en fin konfirmanttid!

Av deg som forelder/foresatt, forventer vi:

  • at dere leser/hører informasjon som blir gitt, og gir respons når det etterspørres
  • at dere sier i fra om eventuelle utfordringer konfirmanten har
  • at dere gir beskjed dersom konfirmanten ikke kommer på samling
  • at dere holder av viktige datoer (presentasjongudstjeneste, temagudstj. osv)
  • at dere bidrar ved ulike arrangement der det etterspørres. (konkrete forespørsler kommer etterhvert)

 

Konfirmasjonsdatoer våren 2024:

Birkenes: Lørdagene 25. mai og 1. juni.
Herefoss: Lørdag 11. mai.
Vegusdal: Lørdag 1. juni.

Konfirmasjonsdatoer våren 2025: h

Birkenes: Lørdagene 24. mai og 31. mai.
Herefoss: Lørdag 10. mai.
Vegusdal: Lørdag 7. juni

Konfirmasjonsdatoer våren 2026: h

Birkenes: Lørdagene 23. mai og 30. mai.
Herefoss: Lørdag 9. mai.
Vegusdal: Lørdag 6. juni

 

Tilrettelagt konfirmanttid:

Når kirken tilbyr konfirmantundervisning er det viktig at undervisningstilbudet skal favne alle. Derfor tilbyr kirken på forskjellig vis tilrettelegging i forhold til konfirmanttiden. Tilretteleggingen kan skje på forskjellige måter alt etter den enkeltes behov og situasjon.

Alle har rett til å følge konfirmantundervisningen i sin lokale menighet. Samtidig ønsker menighetene i Lillesand, birkenes og Grimstad å tilby et tilrettelagt opplegg sammen i en smågruppe. Her er fokus læring gjennom sansene. Opplegget heter: Se, smak og kjenn. Det har vært brukt over hele landet i forhold til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Dette er et opplegg som tar hensyn til den enkelte utrustning og vektlegger en god helhetlig opplevelse av konfirmanttiden. Påmelding til dette kan skje ved å kontakte en av de ansvarlige. Ring gjerne for nærmere informasjon. Se kontaktliste nederst.

I tillegg til lokal prest/kateket/diakon har Agder og Telemark bispedømme en spesialprest som jobber med inkluderende kirkeliv. Det er også mulighet å ta kontakt med han for videre hjelp og veiledning.

Kontaktliste tilrettelagt konfirmanttid:

Frode Eikrem, sokneprest i Herefoss og Vegusdal menigheter, tlf. 93676239, e–post: frode.eikrem@birkenes.kommune.no
Trygve N. Bergland, diakon i menighetene i Grimstad, tlf. 97760569, e–post: diakon@grimstad.kirken.no
Steinar Floberg, prost i Vest–Nedenes prosti, tlf. 98870148, e–post: steinar.floberg@lillesand.kommune.no
Rune Rasmussen, spesialprest for inkluderende kirkeliv, tlf. 48997100, e–post: rr687@kirken.no


Lenker


Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: