DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

lørdag 4 desember
søndag 5 desember
Birkenes kirke
Birkenes kirke
onsdag 8 desember
søndag 12 desember
Herefoss kyrkje
Birkenes kirke
mandag 13 desember
Vegusdal Kyrkje
onsdag 15 desember
Birkenes kirke
fredag 24 desember
Birkenes Sykehjem
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke

Konfirmasjon

Konfirmasjonsgudstjenester i 2022:

Birkenes: 

 • Lørdag 21.mai  kl. 11:00 og kl. 13:00

 • Lørdag 28. mai  kl. 11:00 og kl. 13:00

 

            Herefoss:

              Lørdag 7.mai kl. 11:00

 

            Vegusdal:

             Søndag 5. juni kl. 11:00

 

   


   

  KONFIRMANT  2022

   

   

   


  Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre. Ta en titt på denne filmen for å få vite litt mer.

  Alle 8.klassinger som er medlemmer (eller har minst en forelder som er medlem) i Den norske kirke, får denne brosjyren fra menigheten i posten i løpet av juni. Det å konfirmere seg er for øvrig åpent for alle som ønsker det, men man må være døpt i et kristent trossamfunn. Er konfirmanten ikke døpt som barn, må han/hun døpes en gang før konfirmasjonsgudstjenesten. I denne gudstjenesten avsluttes konfirmasjonstiden med en forbønnshandling for den enkelte konfirmant. 


  Vet du om noen som ikke har fått invitasjon men som ønsker å bli konfirmant? -ta kontakt, så ordner vi det!

   

  PÅMELDING:

  I Birkenes, Herefoss og Vegusdal er det påmelding til konfirmasjon her på nettsiden. 

   

  Frist for påmelding er 1.september  Påmelding gjøres gjennom påmeldingsskjema som ligger på min kirkeside, trykk her...

  Du får først tilsendt en engangskode på sms. Velg så "mine konfirmasjoner" og "registrer ny konfirmant". 
  Navn, fødselsdato, mobil (både konfirmantens og foreldrenes!) samt epost er viktig

  Det er også kjempefint om du laster opp et bilde av deg selv, så vi kan bli litt "kjent" før vi treffes!

  I skjemaet velger man også ønsket konfirmasjonstidspunkt. 


  Pass på å skrive i kommentarfeltet dersom det er ting konfirmantansvarlige bør vite om konfirmanten i forhold til å ta i vare behovene best mulig. Vi vet ikke mer enn det du forteller oss gjennom dette skjemaet.
  Alle opplysninger behandles konfidensielt.
  Konfirmantavgiften er på 1200 kr, (inkluderer leir, mat hver samling, bibel og konf.logg)
  og betales til kontonr. 2880.07.07023.

  Betalingen merkes *konfirmantens navn*.

  Ansvarlige for konfirmantundervisningen 2021-2022 er Torill Farstad Dahl (hovedansvarlig Birkenes),
  Frode Eikrem (hovedansvarlig Herefoss/Vegusdal),og Liv Torunn Kildefelt (ungdomsleder).
  Kontaktinformasjon finner du her, hvis du har spørsmål.


  Mer generell informasjon om konfirmasjon finner du på Den norske kirkes hjemmesider.

  Det blir Konfirmanttur til Havglimt 17.-19.september!

   

  Årets første samling er 8.september. På bedehuset (bak biblioteket) rett etter skolen.
  Mer informasjon kommer. 

   

   

   

   

   

   

  Noen har kanskje behov for ekstra tilrettelegging, les mer om dette her:

  Informasjon om tilrettelagt konfirmantundervisning i
  Vest-Nedenes prosti (Lillesand, Birkenes og Grimstad)

  – konfirmantåret 2021-2022

  Når kirken tilbyr konfirmantundervisning er vi opptatt av at undervisningstilbudet skal favne alle. Derfor tilbyr kirken på forskjellig vis tilrettelegging i forhold til konfirmanttiden. Tilretteleggingen kan skje på forskjellige måter alt etter den enkeltes behov og situasjon.

   


  Tilrettelegging av konfirmanttiden

  Alle har rett til å følge konfirmantundervisningen i sin lokale menighet. Samtidig ønsker vi å tilby et tilrettelagt opplegg i en smågruppe for Lillesand, Birkenes og Grimstad sammen.

   

  Konfirmasjon i en smågruppe

  I år tilbyr kirken en tilrettelagt smågruppe der fokus er læring gjennom sansene. Opplegget heter: Se, smak og kjenn og har vært brukt over hele landet i forhold til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Dette er et opplegg som tar hensyn til den enkelte utrustning og vektlegger en god helhetlig opplevelse av konfirmanttiden. Påmelding til dette kan skje ved å kontakte en av de undertegnede. Ring gjerne for nærmere informasjon.

   

  Tilrettelegging i ordinær konfirmantundervisning
  Hvis en kommer frem til at det er mest tjenlig å delta i den ordinære konfirmantunder-visningen er alle velkommen til dette. Også da trenger vi en dialog med den enkelte foresatte for å kartlegge behovet for tilrettelegging, slik at konfirmanttiden blir så god som overhodet mulig. Det er også fult mulig å være med i den tilrettelagte gruppen, samtidig som man deltar i hele eller deler av den lokale menighetens tilbud. Kirken er først og fremst opptatt av å gi den enkelte en god opplevelse og en god læringssituasjon. Ta også gjerne kontakt for en samtale om hva som passer for deres konfirmant.

   

  Kontakt videre informasjon
  I tillegg til lokal prest/kateket/diakon har Agder og Telemark bispedømme en spesialprest som jobber med inkluderende kirkeliv. Det er også mulighet å ta kontakt med han for videre hjelp og veiledning

   

  For menighetene i Vest Nedenes prosti:

   

  Steinar Floberg
  Prost i Vest-Nedenes
  Tlf:
  988 70 148

  E-post: steinar.floberg@lillesand.kommune.no 
  Frode Eikrem
  Sokneprest Herefoss og Vegusdal menighet
  Tlf.: 37 28 15 50 / 936 76 239
  E-post: frode.eikrem@birkenes.kommune.no
   
  Trygve N. Bergland
  Diakon for menighetene i Grimstad
  Tlf.: 37 09 01 25 /
  977 60 569
  E-post: diakon@grimstad.kirken.no
   
   
  Rune Rasmussen       Spesialprest inkluderende kirkeliv
  Tlf: 489 97 100
  E-post:
  rr687@kirken.no
     Se tidligere utgaver »
  Den Norske Kirke

  Søk i kirken.no: