DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal

Konfirmasjon

 

  KONFIRMANT 22/23 – PÅMELDINGEN ER NÅ ÅPNET!!  

  Trykk her for å starte påmeldingen! (Frist for påmelding er 1.september 2022)

  Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig.

  I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre. Ta en titt på denne filmen for å få vite litt mer.

  Alle 8.klassinger som er medlemmer (eller har minst en forelder som er medlem) i Den norske kirke, får brosjyre fra menigheten i posten i løpet av juni. Ta kontakt om dere ønsker brosjyre, men ikke har fått den.

  Det å konfirmere seg er for øvrig åpent for alle som ønsker det, men man må være døpt i et kristent trossamfunn. Er konfirmanten ikke døpt som barn, må han/hun døpes en gang før konfirmasjonsgudstjenesten. I denne gudstjenesten avsluttes konfirmasjonstiden med en forbønnshandling for den enkelte konfirmant. 

  Konfirmasjonsdatoer våren 2023:
  Birkenes: Lørdagene 20. mai og 27. mai (alltid de to siste lørdagene i mai).
  Herefoss: Lørdag 13. mai (alltid andre helga i mai).
  Vegusdal: Lørdag 3. juni (alltid første helg i juni).
   h

  PÅMELDING:

  Påmelding gjøres gjennom påmeldingsskjema som ligger på "min kirkeside", trykk her....

  Du får først tilsendt en engangskode på sms. Velg så "mine konfirmasjoner" og "registrer ny konfirmant". 
  Navn, fødselsdato, mobil (både konfirmantens og foreldrenes!) samt epost er viktig.

  Det er også kjempefint om du laster opp et bilde av deg selv, så vi kan bli litt "kjent" før vi treffes!

  I skjemaet velger man også ønsket konfirmasjonstidspunkt. 

  Pass på å skrive i kommentarfeltet dersom det er ting konfirmantansvarlige bør vite om konfirmanten i forhold til å ta i vare behovene best mulig
  Vi vet ikke mer enn det du forteller oss gjennom dette skjemaet.
  Alle opplysninger behandles konfidensielt.

  Konfirmantavgiften er på 1200 kr, (inkluderer leir, mat hver samling, bibel og konf.logg)
  og betales til kontonr. 2880.07.07023. Betalingen merkes *konfirmantens navn*.

  Ansvarlige for konfirmantundervisningen 2022–2023 er Torill Farstad Dahl (hovedansvarlig Birkenes),
  Frode Eikrem (hovedansvarlig Herefoss/Vegusdal), og Liv Torunn Kildefelt (ungdomsleder).
  Kontaktinformasjon finner du her, hvis du har spørsmål.


  Mer generell informasjon om konfirmasjon finner du på Den norske kirkes hjemmesider.

   

   

  Noen har kanskje behov for ekstra tilrettelegging, les mer om dette her:

  Informasjon om tilrettelagt konfirmantundervisning i Vest–Nedenes prosti (Lillesand, Birkenes og Grimstad)

  – konfirmantåret 2022–2023

  Når kirken tilbyr konfirmantundervisning er vi opptatt av at undervisningstilbudet skal favne alle. Derfor tilbyr kirken på forskjellig vis tilrettelegging i forhold til konfirmanttiden. Tilretteleggingen kan skje på forskjellige måter alt etter den enkeltes behov og situasjon.

  Tilrettelegging av konfirmanttiden

  Alle har rett til å følge konfirmantundervisningen i sin lokale menighet. Samtidig ønsker vi å tilby et tilrettelagt opplegg i en smågruppe for Lillesand, Birkenes og Grimstad sammen.

  Konfirmasjon i en smågruppe

  I år tilbyr kirken en tilrettelagt smågruppe der fokus er læring gjennom sansene. Opplegget heter: Se, smak og kjenn og har vært brukt over hele landet i forhold til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Dette er et opplegg som tar hensyn til den enkelte utrustning og vektlegger en god helhetlig opplevelse av konfirmanttiden. Påmelding til dette kan skje ved å kontakte en av de undertegnede. Ring gjerne for nærmere informasjon.

  Tilrettelegging i ordinær konfirmantundervisning
  Hvis en kommer frem til at det er mest tjenlig å delta i den ordinære konfirmantundervisningen er alle velkommen til dette. Også da trenger vi en dialog med den enkelte foresatte for å kartlegge behovet for tilrettelegging, slik at konfirmanttiden blir så god som overhodet mulig. Det er også fult mulig å være med i den tilrettelagte gruppen, samtidig som man deltar i hele eller deler av den lokale menighetens tilbud. Kirken er først og fremst opptatt av å gi den enkelte en god opplevelse og en god læringssituasjon. Ta også gjerne kontakt for en samtale om hva som passer for deres konfirmant.

  Kontakt videre informasjon
  I tillegg til lokal prest/kateket/diakon har Agder og Telemark bispedømme en spesialprest som jobber med inkluderende kirkeliv. Det er også mulighet å ta kontakt med han for videre hjelp og veiledning.

  Frode Eikrem, sokneprest i Herefoss og Vegusdal menigheter, tlf. 93676239, e–post: frode.eikrem@birkenes.kommune.no
  Trygve N. Bergland, diakon i menighetene i Grimstad, tlf. 97760569, e–post: diakon@grimstad.kirken.no
  Steinar Floberg, prost i Vest–Nedenes prosti, tlf. 98870148, e–post: steinar.floberg@lillesand.kommune.no
  Rune Rasmussen, spesialprest for inkluderende kirkeliv, tlf. 48997100, e–post: rr687@kirken.no


  Den Norske Kirke

  Søk i kirken.no: