DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal

Vielse

Å inngå ekteskap, eller vies, er en offentlig handling som kan skje borgerleg eller kirkelig. En godkjendt vigselsperson skal erklære at ekteskapet er gyldig. Et bryllup i kirka kan være enkelt eller påkosta. Brudefolkene kan være unge eller godt voksne.

Hvis du ønsker å gifte deg kirkelig innenfor Birkenes kommunes grenser, kontakter du kirkekontoret. Ønske kan sendes gjennom skjema her. Menighetene stiller med kirkerom og betjening (kirketjener, organist og prest). Den som bestiller tid, vil få tilsendt et brev (på e–post) med litt praktisk informasjon.

Det vanlige er å gifte seg i et kirkerom. Ved Birkenes kirke er også "Kirkestedet" ut mot elva i enden av kirkegården godkjent vigselssted. Dersom en har andre ønsker i forhold til vigselssted, må dette snakkes med soknepresten om. Det har de siste årene vært foretatt vielser for eksempel på gårdstun. I slike tilfeller følger ikke andre ansatte i kirken med, kun prest.

På Den norske kirkes hjemmesider finner du mer informasjon om:
– Viktige skjema (for at vigselen skal være gyldig).
– Slik foregår vielsen (spørsmål om pynting, musikk, sangvalg m.m.).
– Valgmuligheter (hvilke skriftlesinger, hvordan avlegges ekteskapsløftene m.m.).
– Vigselsliturgi (i Birkenes brukes vanligvis den kjente 2003–liturgien, målform er valgfritt).
– Borgarleg inngått ekteskap (forbønnshandling).

Så lenge i hvert fall èn i brudeparet er medlem i Den norske kirke og bosatt i Birkenes kommune, koster ikke kirkelig vielse noe for brudeparet. Dersom dette ikke er tilfelle, tar Birkenes kirkelige fellesråd 2000kr i avgift for leie av kirke med kirketjener, og 1000kr for leie av organist. Hvis ingen av de som skal gifte seg er medlem i Den norske kirke, koster det i tillegg 3700kr for prest (oppdatert per mai 2020).

Hvis paret ønsker å benytte annen prest enn det kirkekontoret ordner (som regel en av sokneprestene), og seremonien skal skje i regi av Den norske kirke, må den presten som skal vie paret, søke soknepresten om godkjenning (dette kan skje gjennom en e–post til soknepresten, se kontaktinformasjon under "Kontakt oss").
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: