DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

onsdag 12 oktober
søndag 16 oktober
Birkenes kirke
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
Herefoss kirke
onsdag 19 oktober
søndag 23 oktober
Birkenes kirke
onsdag 26 oktober
onsdag 2 november
søndag 6 november
Herefoss kirke

Kalender

Vis følgende kategorier:

Barnetilbud
Familiegudstjeneste
Folkehøyskolegudstjeneste
Gudstjeneste
Lysmesse
Ung

Oktober


12Onsdag
11:00 - 13:00
Drop-in BABYSANG
Drop-in BABYSANG arrangeres av Birkenes menighet, og er et åpent tilbud for alle som er hjemme med små barn.

16Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste uten nattverd i Birkenes kirke
Konfirmantpresentasjon. Birkeland Soul Teens synger.

16Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste uten nattverd i Vegusdal Kyrkje
Gaveutdeling til 1-6-åringene.

16Søndag
17:00 - 18:00
Familiegudstjeneste i Birkenes kirke
Småbarnsgudstjeneste med utdeling av 2-årsbok.

16Søndag
17:00 - 18:00
Familiegudstjeneste i Herefoss kirke
Gaveutdeling til 1-6-åringene.

19Onsdag
10:00 - 12:00
Småbarnssang Høsten 2022
Småbarnssang for 0-6 åringer. 7.9, 21.9, 19.10, 2.11, 16.11, og 30.11 Ta med niste

19Onsdag
11:00 - 13:00
Drop-in BABYSANG
Drop-in BABYSANG arrangeres av Birkenes menighet, og er et åpent tilbud for alle som er hjemme med små barn.

23Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste med nattverd i Birkenes kirke
Jubileumsgudstjeneste NMS. Generalsekretær Helge S. Gaard taler.

26Onsdag
11:00 - 13:00
Drop-in BABYSANG
Drop-in BABYSANG arrangeres av Birkenes menighet, og er et åpent tilbud for alle som er hjemme med små barn.

November


02Onsdag
10:00 - 12:00
Småbarnssang Høsten 2022
Småbarnssang for 0-6 åringer. 7.9, 21.9, 19.10, 2.11, 16.11, og 30.11 Ta med niste

02Onsdag
11:00 - 13:00
Drop-in BABYSANG
Drop-in BABYSANG arrangeres av Birkenes menighet, og er et åpent tilbud for alle som er hjemme med små barn.

06Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste uten nattverd i Herefoss kirke
Minnegudstjeneste. De pårørende til de gravlagte fra menigheten det siste året, inviteres spesielt.

06Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste med nattverd i Birkenes kirke

06Søndag
17:00 - 18:00
Gudstjeneste med nattverd i Vegusdal Kyrkje
Minnegudstjeneste. De pårørende til de gravlagte fra menigheten det siste året, inviteres spesielt.

06Søndag
18:00 - 19:00
Gudstjeneste uten nattverd i Birkenes kirke
Minnegudstjeneste. De pårørende til de gravlagte fra menigheten det siste året, inviteres spesielt. Diakoniutvalget medvirker.

09Onsdag
11:00 - 13:00
Drop-in BABYSANG
Drop-in BABYSANG arrangeres av Birkenes menighet, og er et åpent tilbud for alle som er hjemme med små barn.

13Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Birkenes kirke
Lys Våken-barna medvirker. Birkeland Soul Children synger.

16Onsdag
10:00 - 12:00
Småbarnssang Høsten 2022
Småbarnssang for 0-6 åringer. 7.9, 21.9, 19.10, 2.11, 16.11, og 30.11 Ta med niste

16Onsdag
11:00 - 13:00
Drop-in BABYSANG
Drop-in BABYSANG arrangeres av Birkenes menighet, og er et åpent tilbud for alle som er hjemme med små barn.

18Fredag
19:30 - 20:30
Ung messe i Engesland bedehus

23Onsdag
11:00 - 13:00
Drop-in BABYSANG
Drop-in BABYSANG arrangeres av Birkenes menighet, og er et åpent tilbud for alle som er hjemme med små barn.

26Lørdag
17:00 - 18:00
Lysmesse i Herefoss kirke
Birkenes Hornmusikk medvirker.

27Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste med nattverd i Herefoss kirke
Lys Våken-barna medvirker.

27Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudstjeneste i Birkenes kirke
Birkenes speidergruppe medvirker.

30Onsdag
10:00 - 12:00
Småbarnssang Høsten 2022
Småbarnssang for 0-6 åringer. 7.9, 21.9, 19.10, 2.11, 16.11, og 30.11 Ta med niste

30Onsdag
11:00 - 13:00
Drop-in BABYSANG
Drop-in BABYSANG arrangeres av Birkenes menighet, og er et åpent tilbud for alle som er hjemme med små barn.

Desember


04Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste uten nattverd i Birkeland Bedehus
Julesanggudstjeneste.

04Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste i Oggevatn skole

11Søndag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste med nattverd i Birkenes kirke

13Tirsdag
18:00 - 19:00
Familiegudstjeneste i Vegusdal Kyrkje
Luciagudstjeneste med kulturskoleelever m.fl.

15Torsdag
16:30 - 17:30
Folkehøyskolegudstjeneste i Birkenes kirke

24Lørdag
12:00 - 13:00
Gudstjeneste i Birkenes Sykehjem

24Lørdag
14:00 - 15:00
Familiegudstjeneste i Birkenes kirke
Birkeland Soul Children og Birkeland Soul Kids synger.

24Lørdag
14:00 - 15:00
Gudstjeneste uten nattverd i Herefoss kirke

24Lørdag
16:00 - 17:00
Gudstjeneste i Birkenes kirke

24Lørdag
16:00 - 17:00
Gudstjeneste uten nattverd i Vegusdal Kyrkje

25Søndag
12:00 - 13:00
Gudstjeneste med nattverd i Birkenes kirke

26Mandag
11:00 - 12:00
Gudstjeneste uten nattverd i Vegusdal Kapell
Juletregang.

31Lørdag
16:00 - 17:00
Gudstjeneste uten nattverd i Herefoss kirke

31Lørdag
18:00 - 19:00
Gudstjeneste uten nattverd i Birkenes kirke

Januar


01Søndag
12:00 - 13:00
Gudstjeneste med nattverd i Birkenes kirke

Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: