DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

søndag 25 februar
Birkeland Bedehus
onsdag 28 februar
fredag 1 mars
Engesland bedehus
lørdag 2 mars
søndag 3 mars
Birkenes kirke
Vegusdal Kyrkje
onsdag 6 mars
søndag 10 mars
Herefoss kirke
onsdag 13 mars
søndag 17 mars
Birkenes kirke
Vegusdal Kyrkje
onsdag 20 mars

Bankkonto/vipps

Menighetenes mest brukte Vipps–nummer:

Birkenes sokn (119678):

Offer: 123513
Bidrag (gave) til menigheten: 123514
Misjonsprosjektet gave: 123518

Herefoss sokn (119676):

Offer: 123523
Gave til menigheten: 123533

Vegusdal sokn (119675):

Offer: 123530
Gave til menigheten: 123531

Menighetsbladet (felles): 782254

Menighetenes bankkontoer:

Menighetsbladet: 2880.68.40701

Birkenes sokn:
Driftskonto: 2880.22.40416
Misjonsprosjekt: 2880.68.15944
Givertjeneste/Gaver: 2880.11.44499

Herefoss sokn: 2880.50.22118

Vegusdal sokn: 2880.11.06538

Birkenes kirkelige fellesråd: 2880.07.07023

   
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: