DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

onsdag 11 oktober
søndag 15 oktober
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
Herefoss kirke
onsdag 18 oktober
søndag 22 oktober
Birkenes kirke
onsdag 25 oktober
onsdag 1 november
søndag 5 november
Birkenes kirke
Vegusdal Kyrkje

Dåp

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager.

Vanligvis døpes barn i gudstjenestene, barnet ønskes da velkommen i fellesskapet. Av og til arrangeres det egne "drop in"–dåpsdager.

Når du vil avtale dåp, kan du melde dette inn på "Min kirkeside". Du vil da kunne velge mellom aktuelle gudstjenester for dåp.

I forkant av dåpen vil en prest kontakte dåpsfamilien og avtale dåpssamtale for forberedelse av dåpen.

Er det andre ønsker eller du har spørsmål vedrørende dåp, kan du kontakte kirkekontoret.

Mer om dåp, seremoni, faddere m.m. finner du på Den norske kirkes hjemmesider.

Lenker


Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: