DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

onsdag 12 oktober
søndag 16 oktober
Birkenes kirke
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
Herefoss kirke
onsdag 19 oktober
søndag 23 oktober
Birkenes kirke
onsdag 26 oktober
onsdag 2 november
søndag 6 november
Herefoss kirke

Ansatte

Kirkekontoret: Tlf: 37 28 15 50. E-post: kirken@birkenes.kommune.no

Åpent:

Mandag-tirsdag, torsdag-fredag kl.10-15.


Helene Horverak
Kirkeverge 
helene.horverak@birkenes.kommune.no 
Telefon: 90596509   
Janne D. Heia
Daglig leder for menighetene 
janne.dreessen.heia@birkenes.kommune.no 
Telefon: 48091771   
Torill Farstad Dahl
Sokneprest, Birkenes 
torill.farstad.dahl@birkenes.kommune.no 
Telefon: 41452845   
Frode Eikrem
Sokneprest, Herefoss og Vegusdal 
frode.eikrem@birkenes.kommune.no 
Telefon: 93676239   
Karen-Ingrid Witter
Organist 
karen.ingrid.witter@birkenes.kommune.no 
Telefon: 95448401   
Sondre Storstadmo
Menighetsmusiker 
Sondre.Storstadmo@birkenes.kommune.no 
Telefon: 93680675   
Janna Risdal Ånesland
Menighetspedagog, Birkenes 
janna.risdal.anesland@birkenes.kommune.no 
Telefon: 93896710   
Liv Torunn Kildefelt
Ungdomsleder 
liv.torunn.kildefelt@birkenes.kommune.no 
Telefon: 92460299   
Harald Mo Birkenes
Kirketjener, Birkenes 
hamobirk@online.no 
Telefon: 48158950   
Oddvin Uldal
Kirketjener, Herefoss 
od-uldal@online.no 
Telefon: 46665411   
Per Helge Aas
Kirketjener, Vegusdal 
perhelge77@gmail.com 
Telefon: 91631166   
Gunn Kristine Rødli
Klokker, Herefoss 
gunnbloom@hotmail.com 
Telefon: 48186932   
Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: