DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal

Gravferd

Så lenge avdøde var bosatt innenfor kommunen og medlem i Den norske kirke, koster ikke gravferdssermoni og gravlegging noe fra kirkas side.

Ved ønske om gravferdseremoni i kirka, pleier gravferdsbyrået kontakte kirkekontoret v/kirkevergen for å avtale tidspunkt. Dette er det også mulig for familien å undersøke selv.

Mange følelser melder seg i møte med død og gravferd. De som står nærmest må også forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål. I løpet av kort tid må det blant annet tas valg for seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. Du finner mye generell informasjon på Den norske kirkes hjemmesider.

Det første de fleste gjør, er å kontakte et gravferdsbyrå for å få hjelp med planlegging av gravferd. Dette kan koste en del, vær oppmerksom på at alle gravferdsbyrå er pliktige å ha prislister lett tilgjengelig (på gravferdsbyråets hjemmeside, eller be om å få tilsendt).

Utgifter til gravplassmyndigheten dersom avdøde ikke var bosatt i Birkenes kommune (oppdatert per 01.01.2022):
Åpne og lukke kistegrav: Kr. 3 100.
Åpne og lukke urnegrav: Kr. 1 040.

Utgifter til trossamfunnet dersom avdøde ikke var bosatt i Birkenes kommune eller medlem i Den norske kirke:
Leie av kirke med kirketjener: Kr. 2 000.
Leie av musiker (organist): Kr. 1 000.
Leie av prest: Kr. 3 500 (gjelder bare dersom avdøde ikke var medlem av Den norske kirke).

Gravplassmyndigheten skal godkjenne gravminne som skal settes opp på grava, dette bestilles normalt sett hos private leverandører, som kjenner til regelverket for materiale og utforming. Dersom du ønsker å bruke et tidligere brukt gravminne, som er ryddet bort fra kirkegården, snakk med kirketjener om å få se de som er tilgjengelige (tidligere navn slipes bort, nye settes på).

Festeavgift:
Når en enkeltgrav tas i bruk for første gang, belegges den ikke med festeavgift i fredningstida (20 år). Alle graver ellers er belagt med festeavgift. Festeavgift i 2022 er 165kr/år, og festeavgift kreves normalt inn for 10 år av gangen. Festeavgift kan sammenlignes med en leieavgift for å disponere en grav, og det er normalt fester som mottar faktura for festeavgift. Fester er den som er ansvarlig for graven.

Gravplassmyndigheten selger enkelte tjenester på kirkegården (dette kan også kjøpes av private leverandører), priser per 01.01.2022:
Oppretting av gravminne og bedkant: Kr. 930.
Oppretting av gravminne: Kr. 730.
(Disse tjenestene kan ikke alltid utføres i Vegusdal og Herefoss, hvor det ikke finnes maskiner til de tyngste oppdragene. Da må tjenesten kjøpes av private leverandører, f.eks. steinindustrier/gravminneleverandører).

Etablering av stell (selvvanningskasse ferdig satt ned for planting): Kr. 1 350 (gravansvarlig kan velge å stelle selv eller inngå stellavtale).
Sommerstell (stellavtale, inkluderer utplanting vår, sommer og høst, vanning og luking): Kr. 1800.

I Birkenes kommune er det Birkenes kirkelige fellesråd ved kirkevergen som håndterer det meste av det som har med gravplassene å gjøre.

Nye gravplassvedtekter fra 01.01.2023:
Kirkegårdsvedtektene fra 2013 er revidert, og nye gravplassvedtekter trer i kraft fra 01.01.2023.
De nye gravplassvedtektene skal offentliggjøres på Lovdata, du finner dem også her.

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: