DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

søndag 25 februar
Birkeland Bedehus
onsdag 28 februar
fredag 1 mars
Engesland bedehus
lørdag 2 mars
søndag 3 mars
Birkenes kirke
Vegusdal Kyrkje
onsdag 6 mars
søndag 10 mars
Herefoss kirke
onsdag 13 mars
søndag 17 mars
Birkenes kirke
Vegusdal Kyrkje
onsdag 20 mars

Nyheter

Misjonsprosjektet 2022-23

Birkenes Menighets misjonsprosjekt for 2022/23 er til støtte for et stort familieprosjekt i Peru, gjennomført av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

I år er det Misjonssambandet (NLM) og deres samarbeidskirke i Peru som har Birkenes menighets misjonsprosjekt. Peru ligger mellom Stillehavet og Amazonas på vestsiden av Syd-Amerika. Det er fire ganger større enn Norge, kjent for sine mange, flotte kulturer, som er over 5000 år gamle. Peru er inkaenes hjemland, og da spanjolene kom dit på 1500-tallet hersket inkaene over et rike som var det største av alle i Den nye Verden. Det er allerede 44 år siden en fersk, ung misjonærkvinne fra NLM brettet ut sin sammenleggbare stol og bord for å selge bibler utenfor markedet i millionbyen Arequipa. Hun var en av flere som hadde brutt opp og reist til misjonsmarken for å gjøre Kristus kjent. I dag har det vokst fram kristne menigheter i sydlige del av landet: Arequipa (landets nest største), Cuzco (inkaenes gamle hovedstad), Puno (ved Titicacasjøen) og Tacna (Chilegrensen).

Men Peru er også et fattig land. Fattigdommen økte under pandemien fra 25% til 40% av landets befolkning. Noe over 70% er uten fast arbeide. Man står overfor en politisk uro og fattigdomsutvikling i denne del av verden som fagfolk ikke har sett siden 1980-tallet. Alle skoler og høyskoler i landet sto stengt fra mars 2020 til mars 2022. Å være uten skolegang i to år med pandemi og bratt stigende arbeidsledighet har for mange hjem og barn ført til traumer som vi ikke har forutsetninger til å sette oss inn i. Økt alkoholmisbruk, familievold, psykiske problemer både hos barn og voksne. Dessuten er mange barn overlatt til seg selv fra grytidlig morgen til seint på kvelden for å prøve å finne noe ledig arbeide, selge småting på gatene etc. Peru er ingen velferdsstat, som kan sette inn såkalte «tiltak». Menighetene i de nevnte storbyene bestemte for en tid tilbake at de vil hjelpe: tilby hjelp til personer og familier i nabolaget som sliter og lider med familievold, forlatte barn, psykiske vanskeligheter hos både store og små. Både pastorer, diakoner, menighetsråd og enkeltmedlemmer blir nå tilbudt opplæring, kunnskap og kompetanse for å kunne tilby hjelp i sine nærområder. Både forbønn og økonomisk hjelp fra vår menighet blir viktig. Vi håper også på at kvalifiserte familieterapeuter og psykologer kan bli dekket av hjelpen. Dette siste er man enda ikke kommet i gang med p.g.a. pengemangel.

Takk til Birkenes menighet for offer og forbønn for dette arbeidet i Peru.

Hilsen Arild Espegren

Du kan bidra ved å bruke Vipps 123518 eller kontonr. 2880 6815944

Publisert av: Karen-Ingrid Witter den 08-11-2022
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: