DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

onsdag 12 oktober
søndag 16 oktober
Birkenes kirke
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
Herefoss kirke
onsdag 19 oktober
søndag 23 oktober
Birkenes kirke
onsdag 26 oktober
onsdag 2 november
søndag 6 november
Herefoss kirke

GUDSTJENESTESøndag 01.01.2023

Dag i kirkeåret: Nyttårsdag
Tema for dagen: Josefs drøm og Jesu navn
Dagens offer går til: Menighetsfakultetet

Prekentekst: Luk 2,21

Liturg: Frode Eikrem
Organist

Dåp: Ja
Nattverd: JaSe tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: