DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

fredag 2 juni
lørdag 3 juni
Vegusdal Kyrkje
søndag 4 juni
Birkeland bedehus
tirsdag 6 juni
onsdag 7 juni
søndag 11 juni
Birkenes kirke
fredag 16 juni
søndag 18 juni
Herefoss kirke
søndag 25 juni
Birkenes kirke
Vegusdal Kyrkje
søndag 9 juli
Birkenes kirke
Herefoss kirke

GUDSTJENESTESøndag 04.06.2023

Dag i kirkeåret: Treenighetssøndag
Tema for dagen: Saulus kalles til tjeneste
Dagens offer går til:

Prekentekst: Matt 28,16-20

Liturg: Torill Farstad Dahl
Organist Simon Teistedal Waag

Dåp: Nei
Nattverd: NeiDen Norske Kirke

Søk i kirken.no: