DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

onsdag 12 oktober
søndag 16 oktober
Birkenes kirke
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
Herefoss kirke
onsdag 19 oktober
søndag 23 oktober
Birkenes kirke
onsdag 26 oktober
onsdag 2 november
søndag 6 november
Herefoss kirke

GUDSTJENESTESøndag 11.12.2022

Dag i kirkeåret: 3. søndag i adventstiden
Tema for dagen: Daniel i løvehulen
Dagens offer går til: Den Norske Israelsmisjon

Prekentekst: Matt 11,2-11

Liturg: Frode Eikrem
Organist

Dåp: Ja
Nattverd: JaSe tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: