DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

søndag 19 september
Herefoss kyrkje
Birkenes kirke
tirsdag 21 september
onsdag 22 september
søndag 26 september
Birkenes kirke
Birkenes kirke
tirsdag 28 september
onsdag 29 september

GUDSTJENESTEMandag 13.12.2021

Dag i kirkeåret:
Tema for dagen:
Dagens offer går til: Misjonsprosjektet

Prekentekst: Joh 5,31-36

Liturg: Frode Eikrem
Organist Karen-Ingrid Witter

Dåp: Nei
Nattverd: NeiSe tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: