DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

lørdag 4 desember
søndag 5 desember
Birkenes kirke
Birkenes kirke
onsdag 8 desember
søndag 12 desember
Herefoss kyrkje
Birkenes kirke
mandag 13 desember
Vegusdal Kyrkje
onsdag 15 desember
Birkenes kirke
fredag 24 desember
Birkenes Sykehjem
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke

GUDSTJENESTEFredag 24.12.2021

Dag i kirkeåret: Julaften
Tema for dagen: Julens glede og gave
Dagens offer går til: Kirkens Nødhjelp

Prekentekst: Luk 2,1-20

Liturg: Torill Farstad Dahl
Organist Karen-Ingrid Witter

Dåp: Nei
Nattverd: NeiSe tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: