DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

onsdag 12 oktober
søndag 16 oktober
Birkenes kirke
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
Herefoss kirke
onsdag 19 oktober
søndag 23 oktober
Birkenes kirke
onsdag 26 oktober
onsdag 2 november
søndag 6 november
Herefoss kirke

GUDSTJENESTESøndag 25.12.2022

Dag i kirkeåret: Julenatt/ ottesang
Tema for dagen: Barnet i krybben
Dagens offer går til:

Prekentekst: Matt 1,18-25

Liturg: Frode Eikrem
Organist Karen-Ingrid Witter

Dåp: Ja
Nattverd: JaSe tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: