DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

onsdag 11 oktober
søndag 15 oktober
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
Herefoss kirke
onsdag 18 oktober
søndag 22 oktober
Birkenes kirke
onsdag 25 oktober
onsdag 1 november
søndag 5 november
Birkenes kirke
Vegusdal Kyrkje

GUDSTJENESTEMandag 25.12.2023

Dag i kirkeåret: Juledag
Tema for dagen: Jesus blir født
Dagens offer går til:

Prekentekst: Joh 1,1-14

Liturg: Torill Farstad Dahl
Organist Karen-Ingrid Witter

Dåp: Ja
Nattverd: JaDen Norske Kirke

Søk i kirken.no: