DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

søndag 19 september
Herefoss kyrkje
Birkenes kirke
tirsdag 21 september
onsdag 22 september
søndag 26 september
Birkenes kirke
Birkenes kirke
tirsdag 28 september
onsdag 29 september

GUDSTJENESTELørdag 25.12.2021

Dag i kirkeåret: Juledag
Tema for dagen: Jesus blir født
Dagens offer går til: Det Norske Misjonsselskap

Prekentekst: Joh 1,1-14

Liturg: Torill Farstad Dahl
Organist Karen-Ingrid Witter

Dåp: Ja
Nattverd: NeiSe tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: