Den Norske Kirke
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

søndag 18 april
Herefoss kyrkje
Birkenes kirke
onsdag 21 april
søndag 25 april
Birkenes kirke
Vegusdal Kyrkje
mandag 26 april
Birkenes kirke
torsdag 29 april
Engesland bedehus
lørdag 1 mai
Kommunehuset kantine
søndag 2 mai
Birkenes kirke
13:00 Dåp
Birkenes kirke
Herefoss kyrkje
onsdag 5 mai

Påmeldingsside/Innmeldingsskjema for dåp finner du her.
De gudstjenestene som er åpne for dåp, vil komme opp som et valg i skjemaet.
Du kan melde inn dåp selv om ikke alle fadderne er klare, de kan registreres etterhvert.
Kirkekontoret vil sende en bekreftelse på at innmeldt dåp er registrert.

På framsida av hjemmesida finner du:
– Gudstjenesteliste for Birkenes, Herefoss og Vegusdal på venstre side.
– Kontaktinformasjon på høyre side. Ta kontakt om du lurer på noe!

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager. Vanligvis døpes barn i gudstjenestene, barnet ønskes da velkommen i fellesskapet. Før dåpen vil en prest kontakte familien og avtale dåpssamtale for forberedelse av dåpen.

Mer om dåp, seremoni, faddere m.m. finner du på Den norske kirkes hjemmesider.
Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: