DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

søndag 23 juni
Herefoss kirke
søndag 30 juni
Birkenes kirke
Vegusdal Kapell
søndag 14 juli
Birkenes kirke
Herefoss kirke
søndag 28 juli
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
søndag 4 august
Herefoss kirke
søndag 11 august
Birkenes kirke
søndag 18 august
Grasham
Herefoss kirke
søndag 25 august
Birkenes kirke

Nyheter

Søndagsskolen

Et nytt semester er i gang, også for søndagsskolen! Les mer for å se vårprogrammet.

Program for våren 2024:

21. januar:      Familiegudstjeneste i
Birkenes kirke

4. februar:      Vanlig søndagsskole

11. februar:     Familiegudstjeneste i Birkenes kirke

3. mars:           Familiegudstjeneste i Birkenes kirke

17. mars:         Vanlig søndagsskole
Påskesamling

24. mars:         Familiegudstjeneste i Birkenes kirke

14. april:         Vanlig søndagsskole

14. april:         Soul Church (kl.17.00)
                        Birkenes kirke

28 april.          Familiegudstjeneste i Birkenes kirke

26. mai:           Vanlig søndagsskole

9. juni:             Familiegudstjeneste i Birkenes kirke

16. juni:           Sommertur sammen med søndagsskolen i Frikirka  

 

 

 

Søndagsskolen Norge - Nidaros biskop og bispedømmeråd. Preses i bispemøtet.

 

 

Grupper:

Under skolealder:       Lillesalen

1. – 4. klasse:  Peisestua

5. – 7. klasse:  Bomberommet

 

Vanlig søndagsskole er kl 11.00
på Bedehuset.

 

Følg med på Facebook-siden til Birkeland Søndagsskole, for endringer eller andre arrangementer.

 

Meld inn barnet i Birkeland Søndagsskole via denne nettsiden:
sondagsskolen.profundo.no/medlem

(Kr. 50,- pr år)

 

Søndager i partalls-uker er det gudstjeneste med søndagssskole, i Frikirka.

Velkommen!!

Publisert av: Janna Risdal Ånesland den 06-02-2024
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: