DEN NORSKE KIRKE
menighet
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

søndag 28 juli
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
søndag 4 august
Herefoss kirke
søndag 11 august
Birkenes kirke
søndag 18 august
Grasham
Herefoss kirke
søndag 25 august
Birkenes kirke
Fjermedalen
søndag 1 september
Herefoss kirke
søndag 8 september
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
onsdag 11 september

Nyheter

Bli med i givertjenesten! (Birkenes)

Løpeseddel gaver Birkenes

Birkenes menighet har et stort arbeid for barn og unge. Det starter med babysang, og fortsetter til 18 år. Menigheten har til sammen 150% stilling som arbeider med dette. Menigheten trenger flinke folk og de flinke folkene trenger penger for å få gjort ting. Vi er avhengig av private gaver/givertjeneste for å opprettholde tilbudene.


Løpeseddel gaver Birkenes

Vil du være med på å sikre fremtida for det gode arbeidet som gjøres for barn og unge, og for fellesskapet som en menighet er, kan du:
- Bli fast giver. Snakk med banken. Givertjenestens konto er 2880 11 44499.
- Gi en engangsgave. Gå i nettbanken og overfør beløpet til givertjenestens konto 2880 11 44499, eller vipps til 119678.

Her er litt info om barne- og ungdomsarbeidet:

Dåp

Alle kan bli døpt i kirken, uansett alder. Dåpen er en høytidelig og tradisjonsrik feiring av livet. I dåpen knyttes vi sammen med Jesus, og den som blir døpt, blir medlem i Den norske kirke.

Birkeland Soul Kids

Et kor for barn som går i 1.-4.klasse. Fengende sanger om vennskap, livet og Jesus. Sosialt samlingspunkt med leker i pausen, og alle som vil får prøve seg som solister i mikrofon!

Birkeland Soul Children

Kor for 5.-9.klasse som synger i ulike sjangre, med innslag av dans og bevegelser. Alle får synge solo og utvikle seg både musikalsk, åndelig og sosialt! Koret er en del av Soul Children-bevegelsen, og deltar årlig på ulike samlinger.

Birkeland Soul Teens

Kor og band for ungdommer fra 10.klasse og oppover. Her lærer man mye både om sang, musikk og den kristne tro, samtidig som man bygger fellesskap. Koret er en del av Soul Children-bevegelsen, og deltar årlig på ulike samlinger.

Babysang

Drop in-tilbud for mødre eller fedre som er hjemme med små babyer og barn. Vi synger, leker, spiser og prater. Fin arena for å bli kjent med andre som også er hjemme i permisjon!

Konfirmasjon

Som konfirmant får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre. Konfirmanttiden består blant annet av: sang, gudstjenester, lek, samtaler, mat, leir og bønn.

Laget

Laget har kveldssamlinger for alle i 8.klasse til og med 3.klasse vgs. 
Mye lek og sosialt, samt besøk av ulike andaktsholdere, gir god stemning i en trygg atmosfære.

Trykk for Trosopplæringslæring årshjul.

Publisert av: Janne D. Heia den 19-06-2023
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: