DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

onsdag 11 oktober
søndag 15 oktober
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
Herefoss kirke
onsdag 18 oktober
søndag 22 oktober
Birkenes kirke
onsdag 25 oktober
onsdag 1 november
søndag 5 november
Birkenes kirke
Vegusdal Kyrkje

Nyheter

Fellesrådets årsmelding

Birkenes kirkelige fellesråd utarbeider hvert år en årsmelding som forteller litt om fellesrådets arbeid, de ansatte, kirkebyggene og kirkegårdene, for eksempel hvilke vedlikeholdsarbeid som er utført siste år og hvor mange gravlegginger det har vært. Årsmeldingen inneholder også orientering om regnskap og den økonomiske situasjonen.

Årsmeldingen er offentlig tilgjengelig, og kan fås i papirform på kirkekontoret, eller lastes ned digitalt på sida du kommer til på "les mer".

Ønskes det statistikk om dåp, vielse og gudstjenester, eller informasjon om det øvrige menighetsarbeidet, finnes dette i den enkelte menighets årsmelding.

Birkenes kirkelige fellesråds årsmelding 2022.

Publisert av: Helene Horverak den 20-03-2023
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: