DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

fredag 2 juni
lørdag 3 juni
Vegusdal Kyrkje
søndag 4 juni
Birkeland bedehus
tirsdag 6 juni
onsdag 7 juni
søndag 11 juni
Birkenes kirke
fredag 16 juni
søndag 18 juni
Herefoss kirke
søndag 25 juni
Birkenes kirke
Vegusdal Kyrkje
søndag 9 juli
Birkenes kirke
Herefoss kirke

Nyheter

Fellesrådets årsmelding

Birkenes kirkelige fellesråd utarbeider hvert år en årsmelding som forteller litt om fellesrådets arbeid, de ansatte, kirkebyggene og kirkegårdene, for eksempel hvilke vedlikeholdsarbeid som er utført siste år og hvor mange gravlegginger det har vært. Årsmeldingen inneholder også orientering om regnskap og den økonomiske situasjonen.

Årsmeldingen er offentlig tilgjengelig, og kan fås i papirform på kirkekontoret, eller lastes ned digitalt på sida du kommer til på "les mer".

Ønskes det statistikk om dåp, vielse og gudstjenester, eller informasjon om det øvrige menighetsarbeidet, finnes dette i den enkelte menighets årsmelding.

Birkenes kirkelige fellesråds årsmelding 2022.

Publisert av: Helene Horverak den 20-03-2023
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: