DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

onsdag 12 oktober
søndag 16 oktober
Birkenes kirke
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
Herefoss kirke
onsdag 19 oktober
søndag 23 oktober
Birkenes kirke
onsdag 26 oktober
onsdag 2 november
søndag 6 november
Herefoss kirke

Åpen kirke Allehelgenssøndag

allehelgen foto Jarle Hvidsten3

Allehelgenssøndag 6.november er Herefoss kirke åpen kl.12-14, for de som vil innom og for eksempel tenne et lys, be en bønn eller sitte litt i ettertanke.

På gudstjenestene denne dagen minnes de døde, spesielt de som er gått bort det siste året, ved lystenning:
Herefoss kirke kl. 11 (med nattverd).
Vegusdal kirke kl.17 (med nattverd).
Birkenes kirke kl.18. (Vanlig gudstjeneste med nattverd kl.11.)

Av: Helene Horverak   Publisert: 08-09-2022
Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: