Meny
Gravplasser
Gravminne og gravstell
Når noen dør
Søkemulighet for gravlagte
Kirkebygg
Arbeid ved kirkene
Utleiereglement
Kirkelige handlinger
Dåp
Dåp forespørsel
Konfirmasjon
Vielse
Gravferd
Medlemskap
Velg din menighet
Birkenes
Herefoss
Vegusdal
Kalender
16 Oktober
09:30 Småbarnstreff Birkeland
10:30 Babysang Birkeland
17:00 Birkeland Soul Children
20 Oktober
11:00 Gudstjeneste, Birkenes kirke
17:00 Barnegudstjeneste, Birkenes kirke
23 Oktober
09:30 Småbarnstreff Birkeland
10:00 Småbarnssang, Herefoss, høst 2019
10:30 Babysang Birkeland
17:00 Birkeland Soul Children
30 Oktober
09:30 Småbarnstreff Birkeland
10:30 Babysang Birkeland
17:00 Birkeland Soul Children

 

Menighetsrådsvalg resultater

Kirkevalg 2019 i Birkenes kirkelige fellesrådsområde:

Birkenes sokn
Nytt menighetsråd:
Faste medlemmer:
ROALD ROKSETH
NINA HAUGE
TORE THOMASSEN
ANNE KARI BIRKELAND
LARS BRØVIG SAAGHUS
OTTAR MICHAEL MICHAELSEN
WENCHE STOVELAND
MAY OLAUG HORVERAK
Varamedlemmer:
REIDUN NESVIK BIRKELAND
SVEN ERIK FORFANG
ODDVAR GLIDJE

Valgdeltakelse:
Antall personer som har avgitt stemme på ett eller begge valg: 390
Herav antall avgitte stemmer fra velgere under 18 år: 6

Menighetsrådsvalg:
Antall stemmeberettigede i soknet: 2572
Valgdeltakelse i prosent: 15 (I 2015: 20%)
Totalt antall avgitte stemmer: 379

Antall stemmeberettigede i soknet ved bispedømmerådsvalg: 2560
Valgdeltakelse i prosent: 14 (I 2015: 19%)
Totalt antall avgitte stemmer: 357

Herefoss sokn
Nytt menighetsråd:
Faste medlemmer:
SIV LANDAAS
ODDVIN ULDAL
JORUNN RAVNÅSEN
ELISABETH RAVNÅSEN
CECILIE JORDAL
GUNN KRISTINE RØDLI
Varamedlemmer:
MARIANN BIRGITTE RUUD SLETTENE
KIM REIMANN RASMUSSEN
ÅSE BRIT NES BJERVA
BERIT GAUSLÅ

Valgdeltakelse:
Antall personer som har avgitt stemme på ett eller begge valg: 71
Herav antall avgitte stemmer fra velgere under 18 år: 1

Menighetsrådsvalg:
Antall stemmeberettigede i soknet: 244
Valgdeltakelse i prosent: 29 (I 2015: 25%)
Totalt antall avgitte stemmer: 70

Antall stemmeberettigede i soknet ved bispedømmerådsvalg: 243
Valgdeltakelse i prosent: 14 (I 2015: 18%)
Totalt antall avgitte stemmer: 33

Vegusdal sokn
Faste medlemmer:
OLAV DITLEF TVEIT
GUDVEIG KJELLFRID TVEIT
TERJE GORDON JENSEN
HALVOR RETTERHOLT
Varamedlemmer:
JAN REIDAR VÅGSDALEN
EVY DAMGÅRD DOVLAND
KATE BERLY AANELAND
KARI METTE RETTERHOLT

Valgdeltakelse:
Antall personer som har avgitt stemme på ett eller begge valg: 86
Herav antall avgitte stemmer fra velgere under 18 år: 2

Menighetsrådsvalg:
Antall stemmeberettigede i soknet: 234
Valgdeltakelse i prosent: 37 (I 2015: 43%)
Totalt antall avgitte stemmer: 86

Antall stemmeberettigede i soknet ved bispedømmerådsvalg: 233
Valgdeltakelse i prosent: 31 (I 2015: 40%)
Totalt antall avgitte stemmer: 73

  
Av: Helene Horverak   Publisert: 24.09.2019
 

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Besøksadresse:
Birkenes kirkekontor
Nordåsveien 2
4760 Birkeland
Tlf: 37281550 

Åpningstider (sept-mai):
Mandag-Fredag
Kl.10.00-15.00

Post- og fakturaadresser: 
Birkenes kyrkjelege fellesråd (bygg og kirkegård)
Postadresse: Postboks 115, 4795 Birkeland
eller e-post kirken@birkenes.kommune.no
 
Fakturaadresse: Fakturamottak, Postboks 1003, 4794 Lillesand
eller e-post Fakturamottak.Birkenes@struktur1.no

Birkenes, Herefoss og Vegusdal sokn (menighetsarbeid)
Post/fakturaadresse: Nordåsveien 2, 4760 Birkeland
eller e-post kirken@birkenes.kommune.no

Facebooksider:

Birkenes menighet, Den norske kirke
Herefoss kirke
Vegusdal menighet pleier informere om gudstjenester m.m. i facebookgruppa "Engesland og Vegusdal".

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

 

Copyright © 2015 Kirken i Birkenes, Herefoss og Vegusdal. Powered by KWeb fra kirkedata.no