DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal

GUDSTJENESTESøndag 05.02.2023

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Tema for dagen: Såmannen
Dagens offer går til: Det Norske Bibelselskap

Prekentekst: Luk 8,4-15

Liturg: Torill Farstad Dahl
Organist Simon Teistedal Waag

Dåp: Ja
Nattverd: NeiDen Norske Kirke

Søk i kirken.no: