DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

lørdag 4 desember
søndag 5 desember
Birkenes kirke
Birkenes kirke
onsdag 8 desember
søndag 12 desember
Herefoss kyrkje
Birkenes kirke
mandag 13 desember
Vegusdal Kyrkje
onsdag 15 desember
Birkenes kirke
fredag 24 desember
Birkenes Sykehjem
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke

GUDSTJENESTESøndag 05.12.2021

Dag i kirkeåret: 2. søndag i adventstiden
Tema for dagen: Veien, sannheten og livet
Dagens offer går til: Menighetsarbeidet

Prekentekst: Joh 16,21-24

Liturg: Torill Farstad Dahl
Organist Sondre Decser Storstadmo

Dåp: Nei
Nattverd: NeiSe tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: