DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal

GUDSTJENESTESøndag 12.02.2023

Dag i kirkeåret: Kristi forklarelsesdag
Tema for dagen: Disiplene får se Jesu herlighet
Dagens offer går til: Det Norske Bibelselskap

Prekentekst: Matt 17,1-9

Liturg: Frode Eikrem
Organist Karen-Ingrid Witter

Dåp: Ja
Nattverd: NeiDen Norske Kirke

Søk i kirken.no: