DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

lørdag 4 desember
søndag 5 desember
Birkenes kirke
Birkenes kirke
onsdag 8 desember
søndag 12 desember
Herefoss kyrkje
Birkenes kirke
mandag 13 desember
Vegusdal Kyrkje
onsdag 15 desember
Birkenes kirke
fredag 24 desember
Birkenes Sykehjem
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke

GUDSTJENESTELørdag 25.12.2021

Dag i kirkeåret: Juledag
Tema for dagen: Jesus blir født
Dagens offer går til: Det Norske Misjonsselskap

Prekentekst: Joh 1,1-14

Liturg: Torill Farstad Dahl
Organist Karen-Ingrid Witter

Dåp: Ja
Nattverd: JaSe tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: