DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
Elektroniske skjemaer
KALENDER

søndag 20 juni
Birkenes kirke
Herefoss kyrkje
søndag 27 juni
Birkenes kirke
13:00 Dåp
Birkenes kirke
søndag 4 juli
Birkenes kirke
13:00 Dåp
Birkenes kirke
søndag 11 juli
Herefoss kyrkje
Vegusdal Kyrkje
søndag 18 juli
Birkenes kirke
13:00 Dåp
Birkenes kirke
søndag 1 august
Birkenes kirke
13:00 Dåp
Birkenes kirke

KonfirmasjonKonfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre. Ta en titt på denne filmen for å få vite litt mer.

Konfirmasjonstiden avsluttes med konfirmasjonsgudstjeneste med forbønnshandling for den enkelte konfirmant. Konfirmanten må før dette være døpt i et kristent trossamfunn. Er konfirmanten ikke døpt som barn, må han/hun døpes før denne gudstjenesten.

I Birkenes, Herefoss og Vegusdal er det påmelding til konfirmasjon her på nettsiden. Konfirmasjonstida starter om høsten.

Konfirmasjonsgudstjenester kullet 2020/2021:
Birkenes: Lørdag 14.august og søndag 15.august.
Herefoss: Søndag 15.august.
Vegusdal: Lørdag 11.september.
På grunn av koronarestriksjoner regnes det med at gudstjenestene bare vil være for inviterte.

Alle 8.klassinger som er medlemmer, eller har minst en forelder som er medlem, i Den norske kirke, får invitasjonsbrev fra menigheten i juni.

PÅMELDING:
Påmelding gjøres gjennom påmeldingsskjema som ligger på minkirkeside, trykk her.  Du får først tilsendt en engangskode på sms. Velg så "mine konfirmasjoner" og "registrer ny konfirmant". Navn, fødselsdato, mobil (både konfirmantens og foreldres!) samt epost er viktig.
Der fører en også på ønsket konfirmasjonstidspunkt. Pass på å skrive i kommentarfeltet dersom det er ting konfirmantansvarlige bør vite om konfirmanten i forhold til å ta i vare behovene best mulig. De vet ikke mer enn det du forteller oss gjennom dette skjemaet. Alle opplysninger behandles konfidensielt.

Frist for påmelding er 1.september

Konfirmantavgiften er på 1200 kr, og betales til kontonr. 2880.07.07023. Betalingen merkes konfirmantens navn.

Ansvarlige for konfirmantundervisningen 20212022 er Torill Farstad Dahl (hovedansvarlig Birkenes), Frode Eikrem (hovedansvarlig Herefoss/Vegusdal),og Liv Torunn Kildefelt (ungdomsleder). Kontaktinformasjon finner du her, hvis du har spørsmål.

Mer generell informasjon om konfirmasjon finner du på Den norske kirkes hjemmesider.

Konfirmasjonskull 2021/2022:
Det blir Konfirmanttur til Havglimt 17.19.september.
mer informasjon kommer. 
Informasjon om tilrettelagt konfirmantundervisning i Vest-Nedenes prosti (Lillesand, Birkenes og Grimstad)

konfirmantret 2021-2022


Nr kirken tilbyr konfirmantundervisning er vi opptatt av at undervisningstilbudet skal favne alle. Derfor tilbyr kirken p forskjellig vis tilrettelegging i forhold til konfirmanttiden. Tilretteleggingen kan skje p forskjellige mter alt etter den enkeltes behov og situasjon.

Tilrettelegging av konfirmanttiden

Alle har rett til flge konfirmantundervisningen i sin lokale menighet. Samtidig nsker vi tilby et tilrettelagt opplegg i en smgruppe for Lillesand, Birkenes og Grimstad sammen.

Konfirmasjon i en smgruppe

I r tilbyr kirken en tilrettelagt smgruppe der fokus er lring gjennom sansene. Opplegget heter: Se, smak og kjenn og har vrt brukt over hele landet i forhold til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Dette er et opplegg som tar hensyn til den enkelte utrustning og vektlegger en god helhetlig opplevelse av konfirmanttiden. Pmelding til dette kan skje ved kontakte en av de undertegnede. Ring gjerne for nrmere informasjon.

Tilrettelegging i ordinr konfirmantundervisning
Hvis en kommer frem til at det er mest tjenlig delta i den ordinre konfirmantunder-visningen er alle velkommen til dette. Ogs da trenger vi en dialog med den enkelte foresatte for kartlegge behovet for tilrettelegging, slik at konfirmanttiden blir s god som overhodet mulig. Det er ogs fult mulig vre med i den tilrettelagte gruppen, samtidig som man deltar i hele eller deler av den lokale menighetens tilbud. Kirken er frst og fremst opptatt av gi den enkelte en god opplevelse og en god lringssituasjon. Ta ogs gjerne kontakt for en samtale om hva som passer for deres konfirmant.

Kontakt videre informasjon
I tillegg til lokal prest/kateket/diakon har Agder og Telemark bispedmme en spesialprest som jobber med inkluderende kirkeliv. Det er ogs mulighet ta kontakt med han for videre hjelp og veiledning

 

For menighetene i Vest Nedenes prosti:

 

Steinar Floberg

Prost i Vest-Nedenes

Tlf:
988 70 148

E-post: steinar.floberg@lillesand.kommune.no

Frode Eikrem
Sokneprest Herefoss og Vegusdal menighet
Tlf.: 37 28 15 50 / 936 76 239

E-post: frode.eikrem@birkenes.kommune.no

 

Trygve N. Bergland

Diakon for menighetene i Grimstad

Tlf.: 37 09 01 25 /

977 60 569

E-post: diakon@grimstad.kirken.no

 

 

Rune Rasmussen       Spesialprest inkluderende kirkeliv

Tlf: 489 97 100

E-post:
rr687@kirken.no

 


Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: