DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

søndag 24 oktober
Birkenes kirke
13:00 Dåp
Birkenes kirke
tirsdag 26 oktober
onsdag 27 oktober
søndag 31 oktober
Herefoss kyrkje
13:00 Dåp
Herefoss kyrkje
tirsdag 2 november
onsdag 3 november

Forskrift om gravplassvedtekter på høring

2020 Birkenes tåkehøstdag

Birkenes kirkelige fellesråd reviderer kirkegårdsvedtektene. Det byttes blant annet navn til "Forskrift om gravplassvedtekter, Birkenes kommune, Agder", for å være i tråd med gjeldende regelverk. Forslag til nye vedtekter er sendt på høring til en rekke instanser, men det er åpent for hvem som helst å sende inn en høringsuttale.

Høringsuttale kan sendes Birkenes kirkelige fellesråd på e-post kirken@birkenes.kommune.no innen 15.oktober. Det må komme tydelig frem hvem som sender inn høringsuttalen (privatperson, flere privatpersoner, organisasjon m.m.). Det må også komme tydelig frem hva avsender ønsker å uttale seg om.

Høringsfrist er 15.oktober.

Trykk på "Les mer" for å få opp lenkene til dokumenter og lovverk.

 

Her finner du forslaget til Forskrift om gravplassvedtekter, Birkenes kommune, Agder.

Her finner du saksbehandlingen med utredning, fellesrådsbehandling 27.mai 2021.

Her finner du Gravplassloven (som er nasjonalt bestemt, og grunnlag for lokale vedtekter).

Her finner du Gravplassforskriften (som er nasjonalt bestemt, og grunnlag for lokale vedtekter).

Her finner du gjeldende kirkegårdsvedtekter for Birkenes, sist revidert i 2013.

Av: Helene Horverak   Publisert: 29-07-2021
Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: