Birkenes kirkelige fellesråd

Trosopplæring på Birkeland

Birkenes menighet - Plass for alle

Alle trenger å føle at her er det PLASS for meg. Gjennom trosopplæringen ønsker vi at barn og unge skal finne sin PLASS i menighetens fellesskap og kjenne at det er PLASS FOR ALLE i Birkenes Menighet.

Dåp og opplæring hører sammen. Barn må lære å kjenne den kristne troen som de er døpt til. En tro som kan gi den døpte trygghet, håp og hjelp til å mestre livet.

Trosopplæring handler om å praktisere tro og ha fokus på opplevelse, erfaring og deltakelse. Arbeidet er nært knyttet til menighetens gudstjenester, og mange av samlingene begynner eller avsluttes med en gudstjeneste. På den måten blir barn og unges plass i menighetens fellesskap synliggjort og styrket.

 

trosopplæring, årshjul.jpg