DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

onsdag 11 oktober
søndag 15 oktober
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
Herefoss kirke
onsdag 18 oktober
søndag 22 oktober
Birkenes kirke
onsdag 25 oktober
onsdag 1 november
søndag 5 november
Birkenes kirke
Vegusdal Kyrkje

GUDSTJENESTESøndag 26.11.2023

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Tema for dagen: Jesus og Pilatus
Dagens offer går til:

Prekentekst: Matt 25,31-46

Liturg: Torill Farstad Dahl
Organist Simon Teistedal Waag

Dåp: Ja
Nattverd: NeiDen Norske Kirke

Søk i kirken.no: