DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

søndag 19 september
Herefoss kyrkje
Birkenes kirke
tirsdag 21 september
onsdag 22 september
søndag 26 september
Birkenes kirke
Birkenes kirke
tirsdag 28 september
onsdag 29 september

GUDSTJENESTE



Søndag 07.11.2021

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Tema for dagen: En ny himmel og en ny jord
Dagens offer går til: Stefanusalliansen

Prekentekst: Matt 5,13-16

Liturg: Torill Farstad Dahl
Organist Sondre Decser Storstadmo

Dåp: Ja
Nattverd: Nei



Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: