DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

onsdag 12 oktober
søndag 16 oktober
Birkenes kirke
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
Herefoss kirke
onsdag 19 oktober
søndag 23 oktober
Birkenes kirke
onsdag 26 oktober
onsdag 2 november
søndag 6 november
Herefoss kirke

GUDSTJENESTESøndag 04.12.2022

Dag i kirkeåret: 2. søndag i adventstiden
Tema for dagen: Veien, sannheten og livet
Dagens offer går til: Misjonsprosjektet

Prekentekst: Joh 14,1-4

Liturg: Torill Farstad Dahl
Organist

Dåp: Nei
Nattverd: NeiSe tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: