DEN NORSKE KIRKE
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

søndag 19 september
Herefoss kyrkje
Birkenes kirke
tirsdag 21 september
onsdag 22 september
søndag 26 september
Birkenes kirke
Birkenes kirke
tirsdag 28 september
onsdag 29 september

Småbarnssang, Herefoss

Nå starter vi ny sesong med Småbarns-sang i Herefoss Kyrkje.
Vi skal bli kjent med kirka, synge salmer og sanger, lage bevegelser og kanskje danse litt.
Mamma, Pappa eller Bestemor/Bestefar skal hjelpe deg å lære sangerne.
Du må ta med niste, for når vi er ferdige med å synge skal vi spise og prate og leke litt.
Vi samles i Herefoss Kyrkje annen hver onsdag fra kl. 10.00-12.00.
Første samling er onsdag 10. mars, deretter samles vi i partallsuker (10.03, 24.03, 07.04, 21,04 og 05.05)

Med småbarns-sang ønsker vi å medvirke til positiv kontakt mellom barn og voksen ved å synge, si rim og regler og danse med barna. Dette vil stimulere barnets musikalske, språklige og motoriske utvikling og gi familiene en sangskatt som inneholder både gamle og nye sanger og salmer.
Dessuten er det fint å treffe andre familier med småbarn og bli kjent med kirka vår.
Vet du om andre som kan ha lyst å være med, så ta de gjerne med.
SMITTEVERN

Kommende datoer

22.09.202110:00
20.10.202110:00
03.11.202110:00
17.11.202110:00
01.12.202110:00

Kontaktperson:

Karen-Ingrid Witter
tlf: 95448401
Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: