Den Norske Kirke
Birkenes, Herefoss og Vegusdal
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

søndag 18 april
Herefoss kyrkje
Birkenes kirke
onsdag 21 april
søndag 25 april
Birkenes kirke
Vegusdal Kyrkje
mandag 26 april
Birkenes kirke
torsdag 29 april
Engesland bedehus
lørdag 1 mai
Kommunehuset kantine
søndag 2 mai
Birkenes kirke
13:00 Dåp
Birkenes kirke
Herefoss kyrkje
onsdag 5 mai

Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig. I konfirmasjonstiden får du muligheten til å utforske mange viktige spørsmål sammen med andre. Ta en titt på denne filmen for å få vite litt mer.

Konfirmasjonstiden avsluttes med konfirmasjonsgudstjeneste med forbønnshandling for den enkelte konfirmant. Konfirmanten må før dette være døpt i et kristent trossamfunn. Er konfirmanten ikke døpt som barn, må han/hun døpes før denne gudstjenesten.

I Birkenes, Herefoss og Vegusdal er det påmelding til konfirmasjon her på nettsiden. Konfirmasjonstida starter om høsten, første samling for Birkenes/Herefoss er på bedehuset onsdag 7.oktober (rett etter skolen).

Konfirmasjonsgudstjenester våren 2021:
Birkenes Lørdag 28.mai og søndag 29.mai.
Herefoss lørdag 8. eller søndag 9.mai (fastsettes i samarbeid med foreldrene).
Vegusdal lørdag 5. eller søndag 6.juni (fastsettes i samarbeid med foreldrene).

Alle 8.klassinger som er medlemmer, eller har minst en forelder som er medlem, i Den norske kirke, får invitasjonsbrev fra menigheten i juni. Alle fikk også en flyer som ble delt ut på besøk i klassene 4.juni.

Påmelding gjøres gjennom påmeldingsskjema som du finner under "Påmelding" i menyen øverst her på hjemmesida (eller trykk her). Navn, fødselsdato, mobil og epost er viktig. Der fører en også på ønsket konfirmasjonstidspunkt. Pass på å skrive i kommentarfeltet dersom det er ting konfirmantansvarlige bør vite om konfirmanten i forhold til å ta i vare behovene best mulig. De vet ikke mer enn det du forteller oss gjennom dette skjemaet. Alle opplysninger behandles konfidensielt.

Konfirmantavgiften er på 1200 kr, og betales til kontonr. 2880.07.07023, Betalingen merkes konfirmantens navn.

Ansvarlige for konfirmantundervisningen 2020–2021 er Torill Farstad Dahl (hovedansvarlig Birkenes), Frode Eikrem (hovedansvarlig Herefoss/Vegusdal),og Liv Torunn Kildefelt (ungdomsleder). Kontaktinformasjon finner du her, hvis du har spørsmål.

Mer generell informasjon om konfirmasjon finner du på Den norske kirkes hjemmesider.
Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: