Meny
Gravplasser
Gravminne og gravstell
Når noen dør
Søkemulighet for gravlagte
Kirkebygg
Arbeid ved kirkene
Utleiereglement
Kirkelige handlinger
Dåp
Dåp forespørsel
Konfirmasjon
Vielse
Gravferd
Medlemskap
Velg din menighet
Birkenes
Herefoss
Vegusdal
Kalender
26 Mars
17:30 Birkeland Barnekor
27 Mars
09:30 Småbarnstreff Birkeland
10:00 Småbarnssang, Herefoss, 2019
10:30 Babysang Birkeland
17:00 Birkeland Soul Children
18:00 Hjertevenner
31 Mars
11:00 Gudstjeneste i Herefoss Kyrkje
11:00 Gudstjeneste, Birkenes kirke
17:00 Søndag for alle
02 April
17:30 Birkeland Barnekor
19:00 Yngres
03 April
09:30 Småbarnstreff Birkeland

 

Ny daglig leder for menighetene

Janne Dreessen Heia ble 3.mai ansatt som ny daglig leder for menighetene. Hun vil også ha en viktig rolle på kirkekontoret når det gjelder informasjonsflyt, og det er etter 1.september stor sjanse for at det er hun som svarer når du ringer nummeret til kirkekontoret.
"Jeg er ydmyk i forhold til oppgavene som ligger ligger foran meg og gleder meg veldig til å ta fatt!" sier Janne. Med kjennskap til menighetslivet gjennom mange år i frivillige og folkevalgte roller i Birkenes menighet, tror hun det er varierte arbeidsdager som venter. Og det har hun nok rett i.

"Jeg ser spesielt fram til å få jobbe sammen med menighetene i Vegusdal og Herefoss, som jeg ikke kjenner like godt som Birkenes.", forteller Janne. Hun tror hun «ble født til» å sitte på kontor, og liker regnskap, sakspapirer og administrasjon. Hun synes det skal bli spennende å kombinere dette med litt mer operative oppgaver sammen med frivillige og resten av staben. "I løpet av 4 år som kasserer i Birkenes menighetsråd og medlem i fellesrådet (fra 2011 til 2015), lærte jeg en del om alle aktivitetene som foregår både på kirkekontoret og i menighetene, så jeg vet litt om hva jeg går til. Jeg er veldig glad for å ha fått denne muligheten til å jobbe som daglig leder for menighetsrådenes virksomhet." Janne kommer fra en lang og givende yrkeskarriere på «glassfiberen», mesteparten av tiden som cost controller. Litt tall får hun fortsatt jobbe med som daglig leder, gjennom økonomiarbeidet for alle menighetsrådene og menighetsbladet.

Janne er født, oppvokst og bosatt på Tveide. Hun er gift med Bjørn, og de har to barn og to barnebarn. Hun har utdannelse innenfor økonomi. På fritiden har hun bl.a. spilt i Birkenes hornmusikk.
"Jeg har også hele livet vært mer eller mindre aktiv i Birkenes menighet: kor i barndommen, ten-lag og ungdomsforening i ungdommen og senere voksenleder på yngstes.", forteller Janne. Alle som har vært involverte i ansettelsesprosessen er veldig glade for at Janne blir en del av den kirkelige staben i september. Da går nåværende daglig leder og sekretær Helene Horverak over i stillingen som kirkeverge, når kirkeverge Mai Liss H. Sørbotten går av med AFP.

  
Av: Helene Horverak   Publisert: 11.05.2018
 

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Besøksadresse:
Birkenes kirkekontor
Nordåsveien 2
4795 Birkeland
Tlf: 37281550 

Åpningstider
Mandag-fredag
Kl.10.00-15.00

Post- og fakturaadresser: 
Birkenes kyrkjelege fellesråd (bygg og kirkegård)
Postadresse: Postboks 115, 4795 Birkeland
eller e-post kirken@birkenes.kommune.no
 
Fakturaadresse: Fakturamottak, Postboks 1003, 4794 Lillesand
eller e-post Fakturamottak.Birkenes@struktur1.no

Birkenes, Herefoss og Vegusdal sokn (menighetsarbeid)
Post/fakturaadresse: Nordåsveien 2, 4760 Birkeland
eller e-post kirken@birkenes.kommune.no

Facebooksider:

Birkenes menighet, Den norske kirke
Herefoss kirke

Vegusdal menighet pleier informere om gudstjenester m.m. i facebookgruppa "Engesland og Vegusdal".

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

 

Copyright © 2015 Kirken i Birkenes, Herefoss og Vegusdal. Powered by KWeb fra kirkedata.no