Meny
Gravplasser
Gravminne og gravstell
Når noen dør
Søkemulighet for gravlagte
Kirkebygg
Arbeid ved kirkene
Utleiereglement
Kirkelige handlinger
Dåp
Dåp forespørsel
Konfirmasjon
Vielse
Gravferd
Medlemskap
Velg din menighet
Birkenes
Herefoss
Vegusdal
Kalender
22 Juli
11:00 Gudstjeneste, Herefoss kyrkje
29 Juli
19:00 Gudstjeneste i Birkenes Kirke
05 August
11:00 Gudstjeneste i Birkenes Kirke
19:00 Gudstjeneste, Vegusdal kyrkje
12 August
11:00 Gudstjeneste i Herefoss Kyrkje
19 August
11:00 Gudstjeneste, Grasham
26 August
11:00 Familiegudstjeneste, Herefoss kyrkje
11:00 Familiegudstjeneste, Birkeland bedehus
02 September
11:00 Gudstjeneste i Birkenes Kirke
17:00 Konsert i Herefoss kyrkje
09 September
11:00 Familiegudstjeneste, Vegusdal kyrkje
16 September
11:00 Gudstjeneste, Herefoss kyrkje

 

Ny kirkeverge ansatt

Kirkeverge Mai Liss Hellingsæter Sørbotten velger å gå av med AFP nå til høsten. Birkenes kirkelige fellesråd lyste ut stillingen, og fikk tre søkere. Etter intervjuer vedtok fellesrådet i sitt møte 15.mars å tilby stillingen til Helene Horverak. Hun tok imot, og begynner som kirkeverge 10.september.

Helene har utdanning og bakgrunn som allmennlærer, men har gjennom mange år som ansatt i Den norske kirke også tatt noe videreutdanning innen verdibasert ledelse, kirke- og arbeidsrett og kirkerommets teologi og læring. Hun har tidligere jobbet som kirkeverge og menighetsarbeider i Bykle i nesten tolv år, som journalist i Setesdølen et år, og som daglig leder og menighetspedagog i Hellemyr menighet i Kristiansand i vel fem år.
- Nå gleder jeg meg til å jobbe med kirkebygg og kirkegårder igjen, og være med i samtaler med kirkeverger og annen kirkeledelse om utvikling i Den norske kirke. Det er også interessant og spennende, om enn til tider krevende, å ha personalansvaret, sier Helene. Samhandling med kommunen på vegne av kirka er også et viktig ansvarsområde.
- Men jeg kommer til å savne den direkte kontakten med menighetene som jeg nå har, blant annet gjennom å være daglig leder for menighetsrådene, delta på menighetsrådsmøtene og drøftingene der, årsmøtene og noe av det som skjer i kirkene. Jeg er glad jeg har jobbet et år, til høsten halvannet år, som daglig leder for menighetene og sekretær på kirkekontoret, det har gitt meg lokalkunnskap og gjort at jeg har blitt litt kjent med mange mennesker, noe som er bra å ta med seg inn i kirkevergejobben, sier Helene.

Hennes jobb blir nå ledig, så tidlig i april blir det lyst ut 80% stilling som daglig leder for menighetene og sekretær for kontoret.

  
Av: Helene Horverak   Publisert: 22.03.2018
 

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Besøksadresse:
Birkenes kirkekontor
Nordåsveien 2
4795 Birkeland
Tlf: 37281550 

Sommeråpningstider
Juni-august
Tirsdag-torsdag
Kl.10.00-14.00

Post- og fakturaadresser: 
Birkenes kyrkjelege fellesråd (bygg og kirkegård)
Postadresse: Postboks 115, 4795 Birkeland
eller e-post mlha@birkenes.kommune.no
Fakturaadresse: Fakturamottak, Postboks 1003, 4794 Lillesand
eller e-post Fakturamottak.Birkenes@struktur1.no

Birkenes, Herefoss og Vegusdal sokn (menighetsarbeid)
Post/fakturaadresse: Nordåsveien 2, 4760 Birkeland
eller e-post heho@birkenes.kommune.no

Facebooksider:
Birkenes menighet, Den norske kirke
Herefoss kirke

Vegusdal menighet pleier informere om gudstjenester m.m. i facebookgruppa "Engesland og Vegusdal".

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

 

Copyright © 2015 Kirken i Birkenes, Herefoss og Vegusdal. Powered by KWeb fra kirkedata.no