Meny
Gravplasser
Gravminne og gravstell
Når noen dør
Søkemulighet for gravlagte
Kirkebygg
Arbeid ved kirkene
Utleiereglement
Kirkelige handlinger
Dåp
Dåp forespørsel
Konfirmasjon
Vielse
Gravferd
Medlemskap
Velg din menighet
Birkenes
Herefoss
Vegusdal
Kalender
26 Mars
17:30 Birkeland Barnekor
27 Mars
09:30 Småbarnstreff Birkeland
10:00 Småbarnssang, Herefoss, 2019
10:30 Babysang Birkeland
17:00 Birkeland Soul Children
18:00 Hjertevenner
31 Mars
11:00 Gudstjeneste i Herefoss Kyrkje
11:00 Gudstjeneste, Birkenes kirke
17:00 Søndag for alle
02 April
17:30 Birkeland Barnekor
19:00 Yngres
03 April
09:30 Småbarnstreff Birkeland

 

Ny kirkeverge ansatt

Kirkeverge Mai Liss Hellingsæter Sørbotten velger å gå av med AFP nå til høsten. Birkenes kirkelige fellesråd lyste ut stillingen, og fikk tre søkere. Etter intervjuer vedtok fellesrådet i sitt møte 15.mars å tilby stillingen til Helene Horverak. Hun tok imot, og begynner som kirkeverge 10.september.

Helene har utdanning og bakgrunn som allmennlærer, men har gjennom mange år som ansatt i Den norske kirke også tatt noe videreutdanning innen verdibasert ledelse, kirke- og arbeidsrett og kirkerommets teologi og læring. Hun har tidligere jobbet som kirkeverge og menighetsarbeider i Bykle i nesten tolv år, som journalist i Setesdølen et år, og som daglig leder og menighetspedagog i Hellemyr menighet i Kristiansand i vel fem år.
- Nå gleder jeg meg til å jobbe med kirkebygg og kirkegårder igjen, og være med i samtaler med kirkeverger og annen kirkeledelse om utvikling i Den norske kirke. Det er også interessant og spennende, om enn til tider krevende, å ha personalansvaret, sier Helene. Samhandling med kommunen på vegne av kirka er også et viktig ansvarsområde.
- Men jeg kommer til å savne den direkte kontakten med menighetene som jeg nå har, blant annet gjennom å være daglig leder for menighetsrådene, delta på menighetsrådsmøtene og drøftingene der, årsmøtene og noe av det som skjer i kirkene. Jeg er glad jeg har jobbet et år, til høsten halvannet år, som daglig leder for menighetene og sekretær på kirkekontoret, det har gitt meg lokalkunnskap og gjort at jeg har blitt litt kjent med mange mennesker, noe som er bra å ta med seg inn i kirkevergejobben, sier Helene.

Hennes jobb blir nå ledig, så tidlig i april blir det lyst ut 80% stilling som daglig leder for menighetene og sekretær for kontoret.

  
Av: Helene Horverak   Publisert: 22.03.2018
 

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Besøksadresse:
Birkenes kirkekontor
Nordåsveien 2
4795 Birkeland
Tlf: 37281550 

Åpningstider
Mandag-fredag
Kl.10.00-15.00

Post- og fakturaadresser: 
Birkenes kyrkjelege fellesråd (bygg og kirkegård)
Postadresse: Postboks 115, 4795 Birkeland
eller e-post kirken@birkenes.kommune.no
 
Fakturaadresse: Fakturamottak, Postboks 1003, 4794 Lillesand
eller e-post Fakturamottak.Birkenes@struktur1.no

Birkenes, Herefoss og Vegusdal sokn (menighetsarbeid)
Post/fakturaadresse: Nordåsveien 2, 4760 Birkeland
eller e-post kirken@birkenes.kommune.no

Facebooksider:

Birkenes menighet, Den norske kirke
Herefoss kirke

Vegusdal menighet pleier informere om gudstjenester m.m. i facebookgruppa "Engesland og Vegusdal".

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

 

Copyright © 2015 Kirken i Birkenes, Herefoss og Vegusdal. Powered by KWeb fra kirkedata.no