Meny
Gravplasser
Gravlegat/Stelleavtale
Lokale kirkegårdsvedtekter
Søkemulighet for gravlagte
Kirkebygg
Arbeid ved kirkene
Utleiereglement
Kirkelige handlinger
Dåp
Dåp forespørsel
Konfirmasjon
Vielse
Gravferd
Medlemskap
Velg din menighet
Birkenes
Herefoss
Vegusdal
Kalender
24 Juni
11:00 Gudstjeneste i Birkenes Kirke
01 Juli
11:00 Gudstjeneste i Herefoss Kyrkje
19:00 Gudstjeneste, Birkenes kirke
08 Juli
11:00 Gudstjeneste, Vegusdal kyrkje
15 Juli
11:00 Gudstjeneste i Birkenes Kirke
22 Juli
11:00 Gudstjeneste, Herefoss kyrkje
29 Juli
19:00 Gudstjeneste i Birkenes Kirke
05 August
11:00 Gudstjeneste i Birkenes Kirke
19:00 Gudstjeneste, Vegusdal kyrkje
12 August
11:00 Gudstjeneste, Herefoss kyrkje
19 August
11:00 Gudstjeneste, Grasham
26 August
11:00 Familiegudstjeneste, Herefoss kyrkje

 

Forbønnstjeneste

Det er knyttet store løfter til bønn i Bibelen! Det har derfor blitt opprettet ei forbønnsgruppe i Birkenes menighet som møtes på kirkekontoret hver mandag kl. 17.30-18.30. I tillegg er det noen personer som setter av tid til bønn hjemme på samme tidspunkt. Vi ber da for alle i Birkenes menighet, for gudstjenester, alle aktiviteter, ansatte og frivillige medarbeidere, for mennesker som har det vondt her hos oss og rundt i hele verden.

Ei forbønnskrukke vil være å finne i kirka på alle gudstjenester. Der kan de som ønsker det, skrive ned bønnebehov og legge i krukka. En kan også ta med en lapp hjemmefra og legge i krukka eller levere dem i en konvolutt på kirkekontoret.  Alle som har ansvar for forbønnen, har taushetsplikt og alle lapper vil bli oppbevart forsvarlig!

Vi håper dette er et tilbud folk vil benytte seg av, og at det på en spesiell måte vil bringe Guds velsignelse over Birkenes menighet.

Birkenes menighets diakoniutvalg v/ Inger Gabrielsen 

  
Av: Helene Horverak   Publisert: 28.02.2018
 

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Besøksadresse:
Birkenes kirkekontor
Nordåsveien 2
4795 Birkeland
Tlf: 37281550 

Sommeråpningstider
Juni-august
Tirsdag-torsdag
Kl.10.00-14.00

Post- og fakturaadresser: 
Birkenes kyrkjelege fellesråd (bygg og kirkegård)
Postadresse: Postboks 115, 4795 Birkeland
eller e-post mlha@birkenes.kommune.no
Fakturaadresse: Fakturamottak, Postboks 1003, 4794 Lillesand
eller e-post Fakturamottak.Birkenes@struktur1.no

Birkenes, Herefoss og Vegusdal sokn (menighetsarbeid)
Post/fakturaadresse: Nordåsveien 2, 4760 Birkeland
eller e-post heho@birkenes.kommune.no

Facebooksider:
Birkenes menighet, Den norske kirke
Herefoss kirke

Vegusdal menighet pleier informere om gudstjenester m.m. i facebookgruppa "Engesland og Vegusdal".

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

 

Copyright © 2015 Kirken i Birkenes, Herefoss og Vegusdal. Powered by KWeb fra kirkedata.no