Birkenes kirkelige fellesråd

Vegusdal

Dato

Klokka

S. i kirkeåret

N

Prest

Offer

Merknad

17.07.16

11.00

9. s.i treen.t

 

FE

Kirkens SOS

 

07.08.16

11.00

12. s.i treen.t

N

GH

Menighetsarbeidet

 

04.09.16

11.00

16.s.i treenigh.tiden

 

GH

Engesland bedehus

Vegusdal kap.

25.09.16

11.00

19.s.i treen.t.

 

FE

Men.arbeidet

Pres. Konf og 50 års

16.10.16

11.00

22.s.i treen.t

N

FE

Misjonsprosjektet

Bibler 5.kl. Lys Våken

06.11.16

11.00

Allehelgensd.

 

FE

Ikke offer

 

27.11.16

11.00

1.s.i advent

 

FE

Oggevatn skole

Oggevatn skole

13.12.16

18.00

Luciadagen

 

FE

Søndagsskolen

 

24.12.16

16.00

Julaften

 

FE

Kirkens Nødhjelp

 

26.12.16

11.00

2. juledag

 

GH

Misjonsprosjektet

Vegusdal kap.