Birkenes kirkelige fellesråd

Herefoss

Dato

Dag i kirkeåret

Kl.

Gudstjeneste

Nattverd

Mål

form

Prest

Offer

 

03.juli

7. søndag i treenighetstiden

Mark 5,25-34

 

11.00

 

Gudstjeneste

 

N

 

NN

 

Frode

Søndagsskoleforb.

 

 

31. juli

11. søndag i treenighetstiden

Joh 8,31-36

 

17.00

 

Gudstjeneste

 

 

B

 

Gunvor

Norsk Misjonsselskap

 

28. aug

15. søndag i treenighetstiden          Joh 15,9-12

 

11.00

 

Gudstjeneste

 

N

 

B

 

Frode

Bibelselskapet

 

11. sept..

21. søndag i treenighetstiden            Luk 12,13-21

 

11.00

Gudstjeneste –

Nye konfirmanter

 

 

B

 

Frode

 

Menighetsarbeidet

 

9. okt.

21. søndag i

Treenighetstiden

Luk. 12, 13-21

 

11.00

 

Gudstjeneste

 

N

 

B

 

Gunvor

Menighetsarbeidet

 

 

23. okt.

23. søndag i treenighetstiden           Matt 24,35-44

 

17.00

 

Gudstjeneste

 

N

 

NN

 

Gunvor

 

Menighetsarbeidet

 

6. nov.

Allehelgensdag             Luk 6,20-23

 

17.00

 

Gudstjeneste

 

 

B

 

Frode

Ikke kollekt på

Allehelgensdag

 

20. nov.

Domssøndag/Kristi kongedag                   Joh 9,39-41

 

11.00

 

Gudstjeneste

 

N

 

NN

 

Gunvor

Kirkens og Amigos

 misjonsprosjekt

 

 

4. des.

2. søndag i adventstiden               Joh 14,1-4

 

17.00

Førjulskonsert/

adventstanker

 

 

B

Frode og

Karen-I

Barne & ungdomsarbeidet

 

24. des.

Julaften

Luk 2,1-20

 

14.00

 

Gudstjeneste

 

 

B

 

Frode

 

Kirkens Nødhjelp

 

31. des.

Nyttårsaften                Luk 13,6-9

 

16.00

 

Gudstjeneste

N

 

NN

 

Frode

Stefanusalliansen