Birkenes kirkelige fellesråd

Hovedside

Gudstjenestene framover  

 

Onsdag 1. mars

Askeonsdag

Birkenes Kirke kl. 19.00: Kveldsmesse v. Gunvor Hofseth

 

 Søndag 5. mars

Herefoss Kyrkje kl 11.00: Gudstjeneste v. Frode Eikrem, Offer: Bibelskolen i Grimstad. Nattverd.

Birkeland Bedehus kl. 17.00: G-17 familiesamling v. Anne B. Øvensen. Karneval

 

Søndag 12. mars

Birkenes Kirke kl 11.00: Høymesse v. Oddvar Glidje. Offer: NLM. Nattverd

Vegusdal Kyrkje kl. 11.00: Gudsteneste v. Frode Eikrem. Offer: Kirkens SOS. Menighetens Årsmøte

 

Søndag 19. mars

Birkenes Kirke kl. 11.00: Temagudstjeneste v. konfirmantene, Anne B. Øvensen og Frode Eikrem. Offer

Herefoss Kyrkje kl. 11.00: Gudstjeneste v. Gunvor Hofseth. Offer: Menighetsarbeidet. Nattverd.


birkenes kirke  - fotograf t. slettebø 084 - mot vest2.jpg
herefoss-kyrkje1.jpg
vegusdal-kyrkje.jpg
 Birkenes kirke  Herefoss kirke  Vegusdal kyrkje