Birkenes kirkelige fellesråd

Hovedside

Gudstjenestene framover  

 

Søndag 5. november

Birkenes Kirke kl. 11.00: Høymesse v/Gunvor Hofseth. Nattverd. Offer: Stefanusalliansen

Birkenes Kirke kl. 18.00: Minnegudstjeneste v/Gunvor Hofseth og Diakoniutvalget.

Herefoss Kyrkje kl. 11.00: Allehelgensgudstjeneste v/Frode Eikrem. Minning av døde

Vegusdal Kyrkje kl. 17.00: Allehelgensgudstjeneste v/Frode Eikrem. Minning av døde

 

 

 

Søndag 12. november

Birkenes Kirke kl 11.00: Familiegudstjeneste v/Gunvor Hofseth og menighetspedagog Janna Risdal Ånesland. Lys Våken. Dåp.Offer: Trosopplæring i menigheten. Kirkekaffe

 

1


For gudstjenester lenger fremover, ta kontakt med kirkekontoret

 

 

birkenes kirke  - fotograf t. slettebø 084 - mot vest2.jpg
herefoss-kyrkje1.jpg
vegusdal-kyrkje.jpg
 Birkenes kirke  Herefoss kirke  Vegusdal kyrkje