Birkenes kirkelige fellesråd

Hovedside

Gudstjenestene framover  

Kristi Himmelfartsdag 25.mai
Risvand kl.11.30: Gudstjeneste v/Gunvor Hofseth. Del av vandretur i samarbeid med Birkenes Historielag. Se nyhetssida.

 

Lørdag før pinse 27.mai

Birkenes kirke kl.11: Konfirmasjonsgudstjeneste v/Anne B. Øvensen og Frode Eikrem. Dåp. Crescendo synger. Anders Ropstad (trompet) og Reidar Sløgedal. Offer: Ungdomsarbeidet i menigheten.

Birkenes kirke kl.13: Konfirmasjonsgudstjeneste v/Anne B. Øvensen og Frode Eikrem. Anders Ropstad (trompet) og Reidar Sløgedal. Offer: Ungdomsarbeidet i menigheten.

 

Søndag før pinse 28.mai

Birkenes kirke kl.11: Konfirmasjonsgudstjeneste v/Anne B. Øvensen og Frode Eikrem. Anders Ropstad (trompet) og Reidar Sløgedal. Offer: Ungdomsarbeidet i menigheten.

 

Herefoss kyrkje kl.11: Gudstjeneste v/Gunvor Hofseth. Offer.

Pinsedag, søndag 4.juni
Birkenes kirke kl.11: Høytidsgudstjeneste v/Gunvor Hofseth. Sang v/Fyrlyktene. Nattverd. Offer: Kristne Kameratklubber.


Vegusdal kyrkje kl.11: Konfirmasjonsgudstjeneste
v/Frode Eikrem. Andrea Tjønntveit (trompet) og Karen-Ingrid Witter. Offer: Misjonsprosjektet.

 

2. Pinsedag 5.juni

Herefoss kyrkje kl.11.00: Høytidsgudstjeneste v/Gunvor Hofseth. Nattverd. Offer: Menighetsarbeidet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

birkenes kirke  - fotograf t. slettebø 084 - mot vest2.jpg
herefoss-kyrkje1.jpg
vegusdal-kyrkje.jpg
 Birkenes kirke  Herefoss kirke  Vegusdal kyrkje