Birkenes kirkelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Nyhetsarkiv

Menighetene på facebook

"Herefoss kirke" har hatt egen facebookside en stund. Nå er Birkenes menighet også å finne på facebook, søk opp "Birkenes menighet, Den norske kirke", lik sida, og hold deg oppdatert om hva som skjer! I Vegusdal offentliggjøres gudstjenester, konserter m.m. i bygdas gruppe "Engesland og Vegusdal".

Birkeland Bedehus

Birkeland Barnekor klar for høsten

Tirsdag 29. august starter Birkeland Barnekor med høstens første øvelse. Barnekoret er et tilbud til sangglade barn i alderen 6 – 10 år, det vil si barn som går i 1. – 4. klasse. Den ukentlige øvelsen finner sted på Birkeland Bedehus hver tirsdag fra 17.30 – 18.30.

Birkeland Bedehus

Småbarnstreff og Babysang

Småbarnstreff blir på tirsdager denne høsten, og starter opp 5.september. Babysangkurs starter noen uker senere, også tirsdager. Trykk på overskriften for mer informasjon.

Herefoss kyrkje

Konsert med Maria Arredondo og Torstein Sødal!

Herefoss kyrkje tirsdag 26.september kl.19.00: En aften med Maria Arredondo og Torstein Sødal! 200kr/billett. Trykk på overskriften for å lese mer om artistene, konserten og mulighet for forhåndskjøp av billetter.

 

Kirkekontoret midlertidig i andre lokaler

På grunn av ombygging og oppussing av kirkekontorets lokaler i Nordåsveien 2, er vi fra 1.juli å finne i Sanas gamle lokaler. Øverst på Strøget på Birkeland, inn ved Uldal i Mosfjellveien. Der Mosfjellveien svinger, ligger det et rødt hus rett fram. Der holder vi til ut september. Kommer du til brua over Teinefossen, har du kommet for langt. Det er usikkert hvordan det er med telefonlinjer dit, så bruk mobilnummer direkte til den du skal ha tak i. Kirkevergen eller daglig leder i menighetene/sekretær om du er usikker. Kontaktinformasjon finner du under Fellesrådet - Ansatte.

Birkenes

Ny menighetspedagog ansatt

Like før sommerferien ble Janna Risdal Ånesland ansatt i 100% stilling som menighetspedagog i Birkenes menighet. Hun går inn i mange av oppgavene som Anne og Kristin har stått i de siste årene. Formelt begynner hun for fullt fra januar. Hvilke oppgaver hun skal gå inn i allerede i høst, vil avklares i august. Det er allerede avklart at Helene Horverak går inn i konfirmantarbeidet med sokneprest Frode Eikrem og arbeidet med G-17-gudstjenestene denne høsten, i en overgangsperiode.

Konfirmasjoner 2018

Det er allerede begynt å komme spørsmål om konfirmasjonene i 2018. Her er datoene:

Birkenes kirke: Lørdag 26.mai og søndag 27.mai.

Herefoss kyrkje: 1.pinsedag, søndag 20.mai.

Vegusdal kyrkje: Søndag 3.juni.

I juni går det ut informasjon til Den norske kirkes medlemmer i årskullet, mottar du ikke denne, ta kontakt! Påmelding til konfirmasjon er åpen 1.juli-22.august her på nettsidene.

En selvstendig folkekirke

1. januar 2017 ble den Norske Kirke en selvstendig kirke.

Les mer om dette i brevet fra Kirkerådet

Jubileumshefte

Det er fremdeles mulig å få kjøpt jubileumsheftet fra Herefoss Kirke 150 års jubileum.